Někteří trhovci se obávají další vlny EET. Pořadatelé trhů by mohli přijít až o třetinu jarních prodejců

18. listopad 2019 15:42

Příští rok v květnu přijde nová vlna elektronické evidence tržeb. K dosavadnímu systému se budou muset připojit řemeslníci, stánkoví prodejci občerstvení nebo zemědělci. Z toho mají obavy pořadatelé trhů v Ředhošti na Litoměřicku.

Nová povinnost podle nich odradí až třetinu drobných prodejců, kteří na trhy směřují hlavně na jaře se sadbou.

„Na jaře je to takových 60 až 70 %. Předpokládám, že polovička z nich to bude zvažovat – jsou to často starší lidé, kolikrát i důchodci, a ti se jistě nebudou chtít učit novým pokladnám, si myslím,“ vysvětluje pořadatel trhů v Ředhošti na Litoměřicku Jiří Tošil.

Tomáš Weiss z ministerstva financí obavy před povinností EET mírní. Drobní podnikatelé nebudou muset mít ani elektronickou kasu. Musí ale splnit několik podmínek.

„Těmito podmínkami jsou: nebýt plátcem DPH, mít nejvýše dva zaměstnance a mít hotovostní příjmy do 600 tisíc korun ročně. Při aplikaci tohoto režimu poplatník nemusí disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu. Evidenční povinnost v tomto případě není plněna elektronicky, ale v papírové formě, prostřednictvím bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu,“ vysvětluje Weiss.

Někteří trhovci mají z EET obavy, ty ale podle ministerstva financí nejsou na místě

Vedle zemědělců, řemeslníků nebo stánkového prodeje občerstvení se nová pravidla elektronické evidence dotknou také řezníků.

Obavy z toho má řezník Antonín Šprinc, který na trzích odprodat co nejvíc, takže pokud tady zrovna v Ředhošti také prodává: „Prodáváme jednou týdně, kdy se snažíme za 3 hodiny toho prodat co nejvíc, takže pokud nám vypadne signál, tak neprodáváme.“

Ani výpadek signálu k elektronické kase a přerušení spojení s finanční správou ale není podle Tomáše Weisse z ministerstva financí překážkou. Data z kasy nahrají prodejci dodatečně.

„Evidence tržeb je variabilní v tom, že nabízí řešení pro místa bez signálu, možnost využít na pořízení elektronické pokladny slevu na dani, a pro menší podnikatele možnost zvláštního režimu, kde jsou náklady zanedbatelné,“ uklidňuje Weiss.

Místo EET by prodejci, oslovení na trzích v Ředhošti, uvítali spíše zamýšlenou paušální daň, kterou připravuje ministerstvo financí. V jedné platbě by platili daň i odvody na sociální a zdravotní pojištění.

autor: Jan Bachorík
Spustit audio

Související