Modlansko schvaluje nový územní plán. Připomínky k němu mohou lidé dávat do 15. června

9. červen 2022 12:17

Na veřejném projednávání návrhu nového územního plánu Modlanska se diskutovalo hlavně o zrušení zastavitelnosti některých pozemků. Obec měla dva hlavní požadavky – aby zástavba nespojila pět vesnic a aby se omezily plochy pro výrobní a skladovací haly.

Zástupce firmy Sky Solar developement Ivan Telecký se ohradil proti omezení zastavitelnosti pozemku vedle průmyslové zóny. „V řadě případů můžete zasáhnout do majetkových práv určitých vlastníků – zejména v situaci, kdy jim ze zastavitelných pozemků děláte nezastavitelné, nebo tu zastavitelnost omezujete,“ konstatoval.

Nárok na odškodnění mají podle odborné garantky zpracování územního plánu Zdeňky Klenorové majitelé v případě, že by využili své možnosti do pěti let od vydání aktuálního územního plánu.

Zastavitelnost je možné zachovat pouze v případě převýšení veřejného zájmu nad zákonnou ochranou dvou nejlepších tříd zemědělské půdy. „Ten veřejný zájem, to jsou třeba školky, školy nebo třeba i čistírny odpadních vod,“ vysvětlila Klenorová.

Připomínky k novému územnímu plánu mohou mít lidé do půlky června

V návrhu jsou zrušené i plochy pro záměr stavby výrobních hal teplické firmy PH Real. Vysvětlení chtěl slyšet také Pavel Štern, majitel modelářského letiště v Suché.

„14 let jsem bojoval o to, aby se do územního plánu dostal rozvoj letiště, a teď na místě, kde jsme to chtěli rozvíjet, z toho mám zemědělskou oblast se 4. bonitou, kde žádný zemědělec nechce nic pěstovat. Je to bývalý výsypka,“ shrnuje Štern.

Odpovědi se mu dostalo od architektky Aleny Švandelíkové: „Jednak jsme nedostali žádný podnět k tomu, že by se tam něco mělo dít. Druhá věc je, že se dřív vymezovala nějaká zastavitelná plocha. My jsme dnes vymezili zastavené území v rozsahu staveb, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Je to jiné pojetí, ale musím říct, že je škoda, že jste ten podnět nepodal.“

Pan Štern má ale ještě šanci. Stejně jako další může dát své připomínky a námitky na obecní úřad do středy 15. června.

Nezávislý místostarosta Roman Čech doufá, že nový územní plán schválí zastupitelé do zářijových komunálních voleb.

Spustit audio

Související