Michael Büker: Co drží Měsíc na obloze?

Které sondě se jako první podařilo měkce přistát na odvrácené straně Měsíce? A proč na téhle, ze Země neviditelné části měsíčního povrchu, touží astronomové postavit dalekohled nebo radioteleskop?

Pokud správně odpovíte, můžete získat knihu astrofyzika a vědeckého novináře Michaela Bükera „Co drží Měsíc na obloze?“ z produkce nakladatelství Kazda.

Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte přitom uvést své plné jméno a poštovní adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Máte na to čas do neděle 22. listopadu. Hodně štěstí!

Správná odpověď na minulou otázku

Kdy a kterému vědci se po letech nákladného pátrání podařilo zjistit, že se úhoři rozmnožují v Sargasovém moři na západě Atlantiku?

Oním badatelem byl dánský biolog Johannes Schmidt. Když se v roce 1904 poprvé vydal na moře, dal si za cíl zjistit, kam z evropských řek odplouvají v posledním stadiu svého vývoje dospělí úhoři a odkud se vrací jejich larvy, podobné průsvitným vrbovým lístkům. Svou první úhoří larvu, dlouhou sedm a půl centimetru, chytil docela náhodou hned na své první cestě západně od Faerských ostrovů. Bylo to poprvé, co někdo spatřil larvu úhoře jinde než ve Středozemním moři. Do roku 1911 křižoval Johannes Schmidt s parníkem Thor a vlečnou sítí moře u evropských břehů a nacházel stále jen poměrně velké larvy. Logika věci mu však napovídala, že někde se musí nacházet menší i úplně miniaturní larvy. A tam bude úhoří trdliště. Do svého pátrání zapojil dvě desítky nákladních lodí dánských loďařů, na jedné se i sám plavil – až se mu v roce 1914 podařilo uprostřed Atlantiku chytit dvě larvy dlouhé pouhých devět milimetrů. Nedlouho poté jeho škuner ztroskotal, a navíc vypukla válka. Schmidt se na moře vrátil, jak jen to bylo možné; v letech 1920 a 1921 podrobně zmapoval západní Atlantik a v Sargasovém moři objevil tak malé exempláře larev, že nemohlo být pochyb. Byl u cíle. Své výzkumy popsal v podrobné zprávě, která vyšla v Londýně v roce 1923. Po devatenácti letech výzkumů.

Knihu Patrika Svenssona „Tajný život úhořů“ od nás za správnou odpověď dostane paní Blanka Lorenzová z Třemošné. Gratulujeme.

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.