Mezi objeviteli Země Františka Josefa byl také Gustav Brosch z Chomutova

22. září 2020

Dnešní výročí týdne bude patřit polárníkovi Gustavu Matthäusi Broschovi. Narodil se 22. září 1844 v Chomutově ve smíšené česko-německé rodině.

O rodiče brzy přišel, a tak vyrůstal u příbuzných, později pak v ústavech pro mládež zřizovaných armádou. Odtud jeho cesta vedla do kadetní školy a na námořní akademii.

Sloužil na různých lodích námořnictva habsburské monarchie v Jaderském a Severním moři, kde se účastnil války proti Dánsku.

Gustav Brosch sloužil také na Dunaji. Zde spolupracoval na hydrologickém výzkumu. Mezi lety 1872 až 1874 se jako důstojník na lodi Admiral Tegethoff zúčastnil expedice k severnímu pólu vedené svým krajanem, Juliem Payerem z Teplic.

Tato expedice se do dějin polárních výzkumů zapsala objevem a prozkoumáním souostroví Země Františka Josefa. Gustav Brosch na této výpravě prováděl magnetická měření a také inicioval pojmenování jednoho mysu jako Chomutovský mys.

Po návratu se Brosch věnoval vědeckému zpracování výsledků výpravy, a také o cestě do polárních končin přednášel.

Stal se členem Geografické společnosti a získal čestný doktorát filozofické fakulty ve Vídni. Vedle toho byl dekorován řadou vojenských vyznamenání a dočkal se mnoha povýšení.

V závěru své kariéry byl kontradmirálem a velitelem vojenského přístavu v Pule. Do výslužby odešel v roce 1904 v hodnosti viceadmirála.

Zemřel v srpnu roku 1924 ve Štýrském Hradci. Na počest jeho zásluh o poznání polárních oblastí byl po něm pojmenován jeden z ostrovů Země Františka Josefa – Broschův ostrov.

Das heutige Jubiläum der Woche gehört dem Polarforscher Gustav Matthäus Brosch. Brosch wurde am 22. September 1844 in Komotau in einer Deutsch-tschechischen Familie geboren. Sehr bald verlor Gustav seine Eltern und deswegen wuchs er bei den Verwandten, später in Jugendeinrichtungen auf, welche von der Armee gegründet waren. Von dort führte sein  Weg in die Kadettenschule und Marineakademie. Brosch diente auf den verschiedensten Schiffen der Marine der Habsburgermonarchie an der Adria und Nordsee, wo er im Krieg mit Dänemark beteiligt war.

Gustav Brosch diente auch an der Donau, wo er sich an der hydrologischen Forschung beteiligte. In den Jahren 1872 bis 1874 beteiligte er sich als Offizier an dem Schiff Admiral Tegethoff an einer Expedition zum Nordpol, unter der Leitung vom Julius Payer aus Teplitz-Schönau. Diese Expedition schrieb sich in die Polarforschung mit der Entdeckung und Erforschung von Franz-Josef- Landes ein. Bei dieser Expedition führte Gustav Brosch magnetische Messungen durch und initiierte die Benennung eines Kaps als Komotauer Kap. Nach seiner Rückkehr machte Brosch Vorträge und bearbeitete wissenschaftlich die Ergebnisse seiner Reise.

Gustav Matthäus Brosch wurde Mitglied der Geografischen Gesellschaft und bekam den Ehrendoktortitel der Philosophischen Fakultät in Wien. Dazu wurde er mehrmals mit mehreren Militärauszeichnungen geehrt und wurde mehrmals gefördert. Zum Schluss seiner Karriere war er Kontraadmiral und Leiter des Militärhafens in Pula. In die Pensionierung im Jahre 1904 ging er als Vizeadmiral. Gustav Matthäus Brosch starb am 18. August 1924 in Graz. Als Anerkennung seiner Verdienste um die Erforschung der Polar Länder  wurde nach ihm eine Insel im Franz-Josef- Land  benannt: die Brosch-Insel.

Spustit audio