Masarykovo zdymadlo v Ústí nad Labem – prvorepublikový technický klenot na Labi

Zdymadlo pod Střekovem

Masarykovo zdymadlo pod hradem Střekov v Ústí nad Labem stavěli na řece Labi v letech 1924 – 1936. Po dokončení byla stavba zhodnocena jako největší svého druhu v Evropě. Od roku 1958 je zdymadlo kulturní památkou České republiky.

Účelů vodního díla je několik. Dopravní – tedy zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro plavbu ve zdrži a stálého odtoku pod jezem. Energetický – plánované využití hydroenergetického potenciálu v průběžné vodní elektrárně. Hospodářský – odběry povrchové vody z jezové zdrže. Rekreační – využití zdrže pro vodní sporty a rekreační rybolov.

Jezový velín ve strojovně jezu je vybaven zařízením monitorujícím všechny potřebné jevy pro řízení odtoku vody z jezové zdrže, včetně údajů o provozu vodní elektrárny Střekov.

Velín plavebních komor je společný pro obě plavební komory a je umístěn na dělící zdi mezi nimi. Proplavování je prováděno v poloautomatickém režimu, ale jde řídit i manuálně.

Rybí přechod je veden jezovým pilířem při vodní elektrárně, dále v ocelovém žlabu mezi rozvodnou a veřejnou lávkou až k levému břehu do pozorovatelny se skleněnou tabulí, která slouží ke kontrole a výzkumu migrace ryb. Odtud pokračuje v betonovém žlabu za břehovou zdí do vzdálenosti asi 165 metrů pod vodní elektrárnu, kde je vyveden otvorem ve zdi do dolní vody.

Ve zdi oddělující rybí přechod od Labe jsou ze strany řečiště zabudována hnízdiště pro břehule říční.

Spustit audio

Související