Martin Kemp: Leonardo. Život a práce světově proslulého génia Leonarda da Vinci

K nejznámějším Leonardovým pracím patří kresba proporcí mužského těla, vepsaného zároveň ve dvou různých postojích do kruhu a čtverce. Jak se této kresbě říká – a proč?

Pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku, máte šanci získat knihu profesora dějin umění Martina Kempa „Leonardo: Život a práce světově proslulého génia Leonarda da Vinci“ z produkce nakladatelství Mladá fronta.

Vaše odpovědi zasílejte e-mailem na adresu planetarium@rozhlas.cz nejpozději do neděle 23. února. Nezapomeňte připsat také své jméno a adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Více informací o knize najdete na našem webu.

Správná odpověď na minulou otázku

Vesmír podle současných kosmologických modelů sestává ze tří hlavních „ingrediencí“. Které to jsou a v jakém procentuálním poměru se ve vesmíru nacházejí?

Podle posledních odhadů tvoří přibližně 5 procent celkové hmoty a energie vesmíru tzv. baryonová látka. Baryony jsou částice tvořené třemi kvarky. Patří mezi ně také proton a neutron, které jsou součástí jader atomů. To znamená, že všechna z našeho pohledu běžná, tedy především atomární hmota se vejde do pouhých pěti procent celkové hmoty vesmíru. 27 procent vesmíru tvoří tzv. temná hmota, která není složená z kvarků. Nevidíme ji, můžeme ale spočítat, kde zhruba se nachází a že tam doopravdy je. Z čeho je, to se dosud nepodařilo zjistit. Pár hypotéz už ale vědci mají na stole. Zbylých asi 68 procent hmoty a energie vesmíru tvoří tzv. temná energie. O té víme, že se kvůli ní vesmír stále rychleji rozpíná – a to je asi tak všechno. Říká se, že nejnadějnějším kandidátem na temnou energii je tzv. energie vakuových fluktuací, ale to vám asi moc neřekne. Tak raději prozraďme jméno výherce.

Knihu Petra Kulhánka „Jak vznikal svět aneb Třináctero příběhů o kosmologii“ od nás dostane pan Tomáš Střílka z Prahy 10. Gratulujeme!

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.