Kurt Turba, východoněmecký reformní komunista z Litoměřic

31. březen 2019

1. dubna uplyne 90 let od narození východoněmeckého politika a novináře Kurta Turby. Turba se narodil v Litoměřicích v rodině bankovního úředníka a prodavačky.

V roce 1946 byla rodina vystěhována do sovětské zóny, usadili v Geře v Durynsku. Zde Kurt Turba vstoupil do mládežnické organizace FDJ. Po složení maturity v roce 1948 se stal členem východoněmecké komunistické strany/SED. Poté studoval na univerzitě v Jeně historii, a také navštěvoval stranickou školu.

Turbova slibně rozjetá kariéra v mládežnické organizaci FDJ se zastavila, když kritizoval postup strany proti křesťanské mládeži. Z funkcí byl odvolán a místo toho mu bylo nabídnuto místo šéfredaktora mládežnického časopisu Forum.

V roce 1963 ho generální tajemník komunistické strany Walter Ulbricht povolal na místo vedoucího komise mládeže při politickém byru ústředního výboru strany/Leiter der Jugendkommission beim Politbüro des ZK der SED. Zde dostal za úkol vypracovat novou mládežnickou politiku.

Výsledkem práce Kurta Turby a jeho kolegů bylo reformní komuniké Důvěra mládeže a odpovědnost/ Der Jugend Vertrauen und Verantwortung. Zpráva vyvolala v NDR velikou pozornost. V roce 1965 se na popud Leonida Brežněva v komunistické straně zvedl proti Walteru Ulbrichtovi a jeho lidem odpor konzervativního křídla.

Kurt Turba byl v rámci těchto vnitrostranických bojů v roce 1966 nařčen, že kazí mládež a chce zrušit vedoucí úlohu strany a byl sesazen ze svých funkcí. Až do roku 1990 pracoval v tiskové agentuře ADN jako redaktor.

Po změně režimu byl rehabilitován. Zemřel v roce 2007 v Berlíně.

Am 1. April 1929 wurde in Leitmeritz Kurt Turba, ostdeutscher Politiker und Journalist geboren. Sein Vater war ein  Bankangestellter, Mutter Verkäuferin. Im Jahre 1946 wurde die Familie in die sowjetische Besatzungszone vertrieben und landete in Thüringen, in Gera. Dort trat Kurt Turba der Jugendorganisation FDJ bei. Nach dem Abitur im Jahre 1948 wurde Turba Mitglied der ostdeutschen kommunistischen Partei SED. Er studierte an der Universität Jena Geschichte und besuchte auch die Parteischule.

Turbas Karriere in der FDJ endete, als er das Vorgehen der Partei gegen der Christlichen Jugend kritisierte. Er verlor seine Ämter und wurde zum Chefredakteur der Jugendzeitschrift Forum. Im Jahre 1963 berief ihn der Generalsekretär der SED, Walter Ulbrich als Leiter der Jugendkommission beim Politbüro des ZK der SED.

Kurt Turba sollte eine neue Jugendpolitik ausarbeiten. Das Ergebnis von Kurt Turba und seiner Kollegen war das Reform-Kommunique  „Der Jugend Vertrauen und Verantwortung“. Dieses Werk rief eine große Aufmerksamkeit hervor. Im Jahre 1965 kam es auf Anregung von Leonid Breschnew in dem konservativen Flügel der  Partei zu einem Aufstand gegen Walter Ulbrich. Kurt Turba wurde beschuldigt, dass er die Jugend verderbt und  dass er die führende Rolle der Partei abschaffen will und verlor alle seine Ämter. Bis 1990 arbeitete Kurt Turba in der Presseagentur ADN als Redaktor. Nach 1989 wurde Kurt Turba rehabilitiert und starb am 3. Dezember 2007 in Berlin.

Spustit audio