Komunální volby 2022 – speciál z Teplic

13. září 2022 08:00

Letos kandiduje v Teplicích šest politických subjektů. To je o tři méně, než jich kandidovalo v roce 2018, kdy se jich o hlasy voličů utkalo devět.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Mělo by se postavit plánované koupaliště na Nové Vsi, které bude stát minimálně 350 milionů korun, a proč?
  2. Po vzniku obchodních domů zmizela z centra města řada menších obchodů. Mělo by město tuto situaci nějak řešit? Pokud ano, jak?
  3. Bezdomovci přebývající v centru města a lázeňských parcích často obtěžují lidi svým chováním. Jakým způsobem byste chtěli vymýtit podobné situace?
  4. V Teplicích je nedostatek míst v mateřských školách. Co s tím chcete dělat?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Teplicích:

ANO 2011

Komunistická strana Čech a Moravy

ODS spolu s TOP 09

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

VOLBA PRO! TEPLICE

Zdraví Sport Prosperita

ANO 2011

1. Mělo by se postavit plánované koupaliště na Nové Vsi, které bude stát minimálně 350 milionů korun, a proč?

Koupaliště v Teplicích chybí. V zastupitelstvu jsme se shodli, že je nutné nejprve ověřit, s jakou předběžnou cenou můžeme kalkulovat. Pak se musí zastupitelstvo na společném jednání rozhodnout, kdy a v jaké podobě by se měla a mohla stavba realizovat. Je to téma, které se ve městě řeší již několik období. Nicméně v tuto chvíli je možné využít například posílené autobusové spoje k jezeru Barbora a v dohledné době bude otevřeno venkovní slunění a nové venkovní brouzdaliště u teplického Aquacentra. Předpokládáme, že to bude místo, které budou využívat zejména rodiny s nejmladšími dětmi.

2. Po vzniku obchodních domů zmizela z centra města řada menších obchodů. Mělo by město tuto situaci nějak řešit? Pokud ano, jak?

Město by mělo dále pokračovat v tom, co dělá – tedy, vytvářet podmínky pro to, aby si podnikatelé mohli sami svobodně rozhodovat o svém podnikání, město by se jim do toho nemělo plést. Teplice navíc podnikatele podporují tím, že nevybírají poplatky například za zábory u předzahrádek.

3. Bezdomovci přebývající v centru města a lázeňských parcích často obtěžují lidi svým chováním. Jakým způsobem byste chtěli vymýtit podobné situace?

Bezdomovectví je vážný celospolečenský problém a „trápí“ řadu větších měst. Naše město není výjimkou. Příčin proč lidé začnou žít na ulici je mnoho, např.: ztráta práce, ztráta bydlení, rozvod, špatné fyzické a psychické zdraví, které pobyt na ulici. Uvědomujeme si také, že přítomnost bezdomovců ostatní občany značně obtěžuje. Je zjevné, že tento celospolečenský problém nemá jednoduchých řešení. Za město tak podporujeme různé sociální programy a s odborníky na problematiku bezdomovectví pravidelně diskutujeme nejen v pracovní skupině komunitního plánování města, ale i při pracovních setkáních s neziskovým sektorem, odborem sociálních věcí a zdravotnictví, městské policie a dalších odborů magistrátu. Město Teplice spustilo nebo má připraveno několik projektů – jeden z nich, na zapojení bezdomovců do úklidu města, nyní probíhá. Jednáme také o projektech typu „housing first“ a posilujeme s policií činnost v konkrétních lokalitách. Finančně také podporujeme soc. a nezisk. organizace.

4. V Teplicích je nedostatek míst v mateřských školách. Co s tím chcete dělat?

V Teplicích se podařilo pro děti od tří let věku zajistit dostatek míst v mateřských školách. I přesto máme připravený plán, jak v případě potřeby navýšit v dalších letech kapacitu. Uvědomujeme si, že může narůstat zájem o umisťování mladších dětí, tedy dětí ve věku od půl roku do tří let. Za město jsme proto podpořili vznik nových dětských skupin, které se zaměřují na tuto věkovou skupinu dětí. Kromě toho máme v Teplicích také skvělé městské jesle, kde nyní zvažujeme další nastavení provozu, protože zájem o ně je velký.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Mělo by se postavit plánované koupaliště na Nové vsi, které bude stát minimálně 350 milionů korun a proč?

KSČM má ve volebním programu postavení koupaliště. Všechna koupaliště, která byla v Teplicích, byla po roce 1989 prodána a zrušena. Lázeňské město by mělo mít vlastní koupaliště. Ve volebním programu máme uvedeno, že koupaliště by mělo být na dostupném místě pro široký počet obyvatelstva města. Podle mého názoru toto nesplňuje koupaliště, které je naplánováno postavit na kopci u vodojemu nad Teplicemi. Výběru místa se měl dát větší prostor a najít vhodnější místa. V zastupitelstvu prošlo umístění na Novou ves k vodojemu pouze o jeden hlas. Uvažovaných 350 milionů korun na výstavbu považuji naprosto za nedostatečné a může dojít k tomu, že přebytky rozpočtu města budou vyčerpány.

2. Po vzniku obchodních domů zmizela z centra města řada menších obchodů. Mělo by město tuto situaci nějak řešit? Pokud ano, jak?

Teplice nejsou jediným městem, kde došlo k výstavbě obchodů prodejních řetězců, což ve svém důsledku znamenalo zánik řady menších obchodů. Na druhu stranu, v těchto prostorách si budují provozovny různé firmy v oblasti služeb. V řadě domů, které jsou v soukromém vlastnictví, není prováděna řádná údržba ani investice. V současné době se jeví jako akutní přestavba těchto prostor na byty a soukromé subjekty nemají snahu tuto přestavbu realizovat.

3. Bezdomovci přebývající v centru města a lázeňských parcích často obtěžují lidi svým chováním. Jakým způsobem byste chtěli vymýtit podobné situace?

Jedná se o veřejné prostory za současné platnosti osobní svobody v naší republice. Pokud někdo porušuje hygienu, obtěžuje spoluobčany, je třeba toto řešit za pomoci MPČR a PČR. Navrhuji situaci řešit obecně závaznou vyhláškou, která by dala větší pravomoc MPČR a řešila tak zvýšenou kriminalitu v současné době hlavně v Trnovanech a Řetenicích, kde by byl zabezpečen zvýšený dohled.

4. V Teplicích je nedostatek míst v mateřských školách. Co s tím chcete dělat?

Rušení a rozprodej mateřských školek zvláště ve vilkách předchozím vedením města, se ukázalo jako neprozíravé a proto chceme zvýšit umístění dětí předškolního věku. Navrhujeme pokračovat ve výstavbě školky, která byla pozastavena.

ODS spolu s TOP 09

1. Mělo by se postavit plánované koupaliště na Nové Vsi, které bude stát minimálně 350 milionů korun, a proč?

Ano, mělo! Teplice nemají koupaliště už mnoho let a poptávka po takovém veřejném provozu je stále velká. V neposlední řadě se také na takovém postupu usneslo zastupitelstvo města a už činí i kroky k realizaci a výstavbě koupaliště. Sestavili jsme konzultační skupinu, v níž jsou zastoupeni nejen odborníci na koupaliště a provoz, ale také všechny politické subjekty v zastupitelstvu. Každý se tak mohl vyjádřit k tomuto záměru, tvorbě projektu a budoucímu provozu. Definitivní rozhodnutí o výstavbě bude přijímat zastupitelstvo až po volbách, tedy to nové. Nicméně, současné vedení radnice předá tomu novému kompletní realizační projekt a bude záležet na novém vedení, zda zahájí faktickou výstavbu a následný provoz koupaliště, resp. zda konečně umožní všem Tepličanům mít možnost vykoupat se v letních měsících na městském koupališti. Pevně věřím, že se tak stane, protože si to Teplice, a hlavně naši občané zaslouží!

2. Po vzniku obchodních domů zmizela z centra města řada menších obchodů. Mělo by město tuto situaci nějak řešit? Pokud ano, jak?

Žádné město by určitě nemělo mít ambici ovlivňovat vztah mezi prodávajícím a kupujícím, nebo majitelem obchodu a nájemcem. Město má vytvářet takové prostředí pro podnikání, které nebude nikoho v jeho invenci a rozvoji omezovat. Podnikatelé nejlépe vědí, co a jak mají dělat. A pokud se podnikateli nevyplatí v určitém místě podnikat, tak to může mít různé důvody, např. vysoké nájemné, značná konkurence a hlavně chování spotřebitele/kupujícího. Dlouhodobě tvrdíme, že město nemá podnikat a překážet podnikatelům. My zcela zásadně podnikatele nezatěžujeme zbytečnými restrikcemi a poplatky. Předzahrádky u restaurací a kaváren na pozemcích města jsou pro podnikatele bez poplatku a daně z nemovitosti jsou dlouhodobě drženy na nejnižším koeficientu 1. Podnikatelské prostředí je v Teplicích velmi dobré, což potvrzuje i vítězství Teplic v anketě Město pro byznys v Ústeckém kraji v r. 2021. Ty obchody si jistě najdou své uplatnění, jen je třeba nalézt takový druh provozu, za kterým zákazník půjde.

3. Bezdomovci přebývající v centru města a lázeňských parcích často obtěžují lidi svým chováním. Jakým způsobem byste chtěli vymýtit podobné situace?

Bezdomovectví bohužel nemá jednoduché řešení. Ve městě máme cca 80-90 lidí bez domova. Podařilo se nám vytipovat 3 lokality, kde nikoho neobtěžují a tam tedy přebývají. Ve spolupráci s městskou policií, servisní firmou a neziskovým sektorem zde máme nastaven režim úklidu samotnými bezdomovci, což je podmínkou pro jejich setrvání. Nicméně i v této skupině jsou lidé, kteří tráví čas v centru města, kde vyžebrají nějaké peníze, které následně propijí, a jejich chování není nikomu příjemné. S touto skupinou pak intenzivně pracuje městská policie, která je v případech porušování zákona vykazuje z daného místa. Vymahatelnost práva je však téměř nulová, protože ten, kdo nic nemá, nemůže být za přestupek potrestán. Navíc, existence jediné záchytné stanice v Ústeckém kraji právě v teplické nemocnici věc ještě zhoršuje. Vytrvale tuto záležitost kritizujeme a snažíme se o lepší řešení v zájmu našich vlastních občanů, protože jsou k nám z jiných částí kraje sváženy i osoby bez domova, které zde zů…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. V Teplicích je nedostatek míst v mateřských školách. Co s tím chcete dělat?

Teplice zřizují 15 mateřských škol a jedny jesle. Zároveň zde vzniká v rámci neziskového sektoru mnoho nových dětských skupin, které potřebnou kapacitu doplňují. Dokonce jsou mateřské školy, kde nemáme naplněnou kapacitu do 100 %. V současné době jsme v některých školkách dokázali kapacity navýšit a potřebná kapacita je tak nyní přiměřeně dostačující, co se teplických dětí od 3 do 6 let týká. Nicméně sledujeme demografický vývoj a v šuplíku máme připraven projekt na výstavbu další mateřské školky pro případ, kdy by byla potřeba kapacita skokově navýšit. Nicméně nejsme připraveni suplovat absenci mateřských škol v okolních malých obcích, kde sice vzniká nové bydlení, ale už nikoliv potřebná infrastruktura tohoto charakteru, kterou má zajišťovat příslušná obec. Není prostě možné, aby Teplice vynakládaly veřejné prostředky Tepličáků pro občany jiných obcí.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Mělo by se postavit plánované koupaliště na Nové Vsi, které bude stát minimálně 350 milionů korun, a proč?

V první řadě chceme říct, že Teplice mají daleko závažnější problémy než to, kde bude stát koupaliště. Na jasnou otázku jasná odpověď. Jsme pro to nechat odborníky nejprve vypracovat studii využitelnosti a poté zvážit i jiné alternativy. To se nestalo a je třeba to napravit. Pak se politici mohou zodpovědně rozhodnout.

2. Po vzniku obchodních domů zmizela z centra města řada menších obchodů. Mělo by město tuto situaci nějak řešit? Pokud ano, jak?

Město má jedinou možnost jak to ovlivnit. Podpořit koupěschopnost obyvatel a také cestovní ruch - tedy přivézt turisty. To proto, aby byl na trhu zájem soukromého sektoru v dané lokalitě podnikat a investovat.

To je našim cílem a to má i naší podporu.

3. Bezdomovci přebývající v centru města a lázeňských parcích často obtěžují lidi svým chováním. Jakým způsobem byste chtěli vymýtit podobné situace?

Nehledejme problém tam kde ve skutečnosti žádný není. Vyřešit tuto situaci je plně v kompetenci a možnostech města a městské policie. Na tohle stačí několik dní důslednosti a využití zákonných norem. Laskavá důslednost jak říkal Komenský ne důsledná laskavost - ta u tohoto problému nefunguje.

4. V Teplicích je nedostatek míst v mateřských školách. Co s tím chcete dělat?

Před deseti lety přišel náš poslanec Zděněk Kettner, jako zastupitel, s nápadem vytvořit školky v pavilonových školách, které jsou vytíženy jen z části. Město to tehdy realizovalo na škole Koperníkova. Toto je laciná a produktivní cesta, která má také výhody přirozeného sociálního začlenění dětí, které pokračují ze školky dále do školy.

VOLBA PRO! TEPLICE

1. Mělo by se postavit plánované koupaliště na Nové Vsi, které bude stát minimálně 350 milionů korun, a proč?

Jsem ochotný si vsadit, že koupaliště bude stát nejméně půl miliardy - všechno tomu nasvědčuje. To je strašlivá cena - na tom jsme se konečně napříč stranami v zastupitelstvu shodli, že limitující je pro nás 300 milionů. My si za tím stojíme.

Z výrazných jednorázových investic je přitom koupaliště to, co Teplice potřebují nejvíce. Stále prosazujeme komorní plovárnu v dostupnější lokalitě, třeba na Zámecké zahradě.

2. Po vzniku obchodních domů zmizela z centra města řada menších obchodů. Mělo by město tuto situaci nějak řešit? Pokud ano, jak?

Má ji řešit. Masarykova třída nebo Krupská ulice se nesmí stát ulicemi duchů!

A jak? Kvalitním územním plánem, respektive regulačním plánem zajistit, aby se ten trend neposiloval. Z jiných měst, u nás i v zahraničí, je zkušenost jasná: Lidi jsou tam, kam se dá příjemně dojít. Místním obchodníkům a službám tak nejvíc pomůže zatraktivnění existující pěší zóny nebo vytvoření nové.

Konkrétně si pod tím můžeme představit investice do veřejného prostoru, dlažby, městského mobiliáře, jako jsou lavičky, stolky nebo pítka, umělecká díla, zklidnění dopravy, poskytnutí veřejného prostoru pro předzahrádky.

3. Bezdomovci přebývající v centru města a lázeňských parcích často obtěžují lidi svým chováním. Jakým způsobem byste chtěli vymýtit podobné situace?

Byl bych naivní, kdybych tvrdil, že bezdomovectví jde vymýtit. Bohužel nejde. Jde ale významně snížit dopady na občany a návštěvníky města. Už teď existují jinak opuštěné lokality (např. most u Hřbitovní nebo plácek Na Bramši), kam se terénní sociální pracovníci snaží lidi bez domova odklonit, aby obtěžovali co nejméně. Tuto službu je třeba posílit a zintenzivnit, město ji má zásadním způsobem podporovat. Stejně jako potřebujeme v ulicích městské policisty, potřebujeme tam i terénní pracovníky, kteří budou s lidmi bez domova řešit jejich problémy.

Další krokem pak je vybudování stálé nouzové noclehárny. Tím zdaleka nekončíme. Přiznejme si, že bezdomovectví bylo v Teplicích dlouhá léta zcela přehlíženým problémem. Náprava do přijatelné podoby zabere minimálně stejnou dobu.

4. V Teplicích je nedostatek míst v mateřských školách. Co s tím chcete dělat?

Ve školách vytvoříme mobilní kapacity a podpoříme vznik dalších dětských skupin. Postavíme plánovaný pavilon mateřské školy na Bílé cestě a budeme hledat prostor pro další novostavbu. Vedle prostor je ale zásadní i nedostatek personálu. Budeme ho aktivně hledat; novým zaměstnancům nabídneme městský byt.

Zdraví Sport Prosperita

1. Mělo by se postavit plánované koupaliště na Nové Vsi, které bude stát minimálně 350 milionů korun, a proč?

Statutární město s padesáti tisíci obyvateli, navíc lázeňské město, by městskou plovárnu mít mělo. Letošní horké léto tomu nahrává ještě víc. Osobně místo na kopci na Nové Vsi nepovažuji za ideální, z důvodu dopravní obslužnosti a místně klimatických podmínek, ale je bohužel jediným místem, které získalo většinovou podporu v zastupitelstvu a je proto jediné, které se reálně připravuje – město má vyřešené pozemky, pokračuje se v projektové přípravě. Až příští zastupitelstvo nechá nacenit prováděcí projekty a bude znát skutečnou cenu, tak bude stát před rozhodnutím, zda bude koupaliště na Nové Vsi, nebo dalších minimálně 8 let toto nebude realizováno. Tak dlouho totiž trvá při současné legislativě doba od záměru do realizace projektu. Osobně se budu rozhodovat podle toho, jaká bude skutečná cena i s přihlédnutím na vyčíslené roční provozní náklady tohoto zařízení.

2. Po vzniku obchodních domů zmizela z centra města řada menších obchodů. Mělo by město tuto situaci nějak řešit? Pokud ano, jak?

Město má udržet pořádek, čistotu a bezpečnost v celém městě a tím se starat o to, aby bylo atraktivní pro život aktivních, vzdělaných a pracovitých lidí. Až budou v centru chtít bydlet takoví lidé, přijdou obchody, služby, investice do domů a centrum začne zase žít. Ve městě, které vše v 90. letech zprivatizovalo, žádné jiné alternativy nejsou.

3. Bezdomovci přebývající v centru města a lázeňských parcích často obtěžují lidi svým chováním. Jakým způsobem byste chtěli vymýtit podobné situace?

Lidé by měli mít dostupnou alternativu jiného důstojného řešení. Lidé by měli mít dostupnou alternativu jiného důstojného řešení. Například zvýšením podpory nízkoprahového centra pro lidi bez domova a zvýšení podpory organizacím, které se snaží lidi bez domova vrátit zpět do řádného života..Problém je v tom, že část těchto lidí, veškerou tuto formu pomoci odmítá a to z důvodu, že v těchto zařízeních musí dodržovat stanovený domácí řád (zákaz konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, snaha hledat si práci atd…….)

U těch, co pomoc nepřijmou a nechtějí fungovat jinak, je nutno maximálně využívat zákonné represe v souladu se zákony platnými v ĆR a vynucovat dodržování obvyklých pravidel chování a hygienických norem, hlavně ze strany městské policie. Tímto musíme zajistit, aby se dotyčné osoby nezdržovaly na veřejných prostranství a neobtěžovaly občany a návštěvníky našeho města. Je nutno navýšit rozpočet pro provoz MěP a zároveň rozšířit nábor a počet strážníků v ulicích města.

4. V Teplicích je nedostatek míst v mateřských školách. Co s tím chcete dělat?

Nová školka už měla stát v areálu školy na Bílé cestě. Investice byla schválená a realizačně připravená. Těsně před realizací jí vedení města zrušilo, protože kapacitně prý není třeba. Dalším faktorem, který vedl k nedostatku míst v mateřských školkách je stávající konflikt na Ukrajině a s tím související migrační vlna. Jestliže se nedaří umístit všechny děti do školky, urychleně se musíme k projektu mateřinky na Bílé cestě vrátit, nebo více začít podporovat dětské skupiny.

Spustit audio