Komunální volby 2022 – speciál z Loun

V letošním roce kandiduje v Lounech 10 politických subjektů. Je to o jeden subjekt méně než v roce 2018, kdy se jich o hlasy voličů ucházelo devět.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak byste pomohli zajistit ve městě dostupnou zdravotní péči?
  2. Co byste udělali s nedostatkem míst v mateřských školách?
  3. Jak byste vyřešili parkování v historickém centru města?
  4. Chtěli byste Louny nějak zatraktivnit pro turisty? Pokud ano, jak?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Lounech:

ANO 2011

Česká strana sociálně demokratická

KDU-ČSL

Komunistická strana Čech a Moravy

LOUNŠTÍ PATRIOTI

Louny Společně - Koalice Pirátů, nezávislých a Zelených

Občanská demokratická strana

PRO LEPŠÍ LOUNY

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Unie pro sport a zdraví

ANO 2011

1. Jak byste pomohli zajistit ve městě dostupnou zdravotní péči?

Nedostatek zdravotního personálu a především lékařů je dlouhodobý problém a to nejen v Ústeckém kraji. Samosprávy mají možnosti omezené, protože hlavními aktéry v umísťování lékařů a nastavení zdravotní péče jsou zdravotní pojišťovny a stát (ministerstvo zdravotnictví).

Samosprávy mohou nové lékaře pouze zajímavě motivovat.

Ve volebním programu hnutí ANO v Lounech naleznete výčet aktivit, které by měly situaci zlepšit.

Příspěvek na zřízení nové ordinace, příspěvek na pořízení přístrojového vybavení ordinace, příspěvek na bydlení a samozřejmě přidělení městského bytu, ale i místa v Mateřské školce za předpokladu potřeby.

Dále nezapomínáme ani na studenty zdravotních a lékařských oborů. Chtěli bychom otevřít stipendijní programy, které podpoří a zajistí návrat absolventů zdravotních studií do Loun po jejich absolutoriu.

Kombinací podpory Ústeckého kraje a podpory radnice v Lounech otevíráme nové zajímavé finanční možnosti pro nové lékaře, ale i budoucí zdravotní personál.

Radnice města Lou…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. Co byste udělali s nedostatkem míst v mateřských školách?

V tomto roce jsme přestěhováním MŠ Fügnerova do prostor Městského stacionáře dosáhli zvýšení současných kapacit. Do budoucna, bychom chtěli sloučit MŠ Speciální se ZŠ Speciální v Lounech a tímto krokem, bychom si zajistili dostatečnou kapacitu v „nové MŠ v Domcích.

Těmito kroky, bychom dosáhli dostatečné kapacity v mateřinkách. 5. září tohoto roku otevíráme dětskou skupinu Klubíčko (jesle), kde budeme mít umístěno prvních 24 dětí ve věku od dvou let. Vyslyšeli jsme poptávku občanů po této službě a umožnili tak maminkám možnost jít do zaměstnání dříve.

Další dětskou skupinu otevírá na podzim na Zeleném náměstí další komerční subjekt a tak bude kapacita a především poptávka v dětských skupinách uspokojena.

3. Jak byste vyřešili parkování v historickém centru města?

Jsme pro zachování současného systému parkování na Mírovém náměstí. Je to důležité pro udržení lokálních podnikatelů v centru města, kteří jsou na zákaznících, kteří přijedou vozem na náměstí, kde mohou parkovat přímo závislí. Další nová parkovací místa vzniknou před bývalým Kulturním domem v Lounech, která se ve spolupráci s investorem nového obchodního centra město připraví. Další lokalitou pro parkování je Komenského náměstí, kde v budoucnu počítáme s revitalizací, a předpokladem pro projekt bude rozšíření stávající kapacity pro parkování.

Dále máme konkrétně v našem programu zřízení odstavných parkovišť v okrajových částech Loun, Louny-západ a Louny-jih.

Jsem přesvědčen, že zřízení nových parkovacích míst v okrajových lokalitách města, alespoň částečně vyřeší nedostatek parkovacích míst nejen v centru, ale i na sídlištích.

4. Chtěli byste Louny nějak zatraktivnit pro turisty? Pokud ano, jak?

Louny mají doslova městský poklad a tím je řeka Ohře. Chtěli bychom Ohři zatraktivnit nejen pro turisty, ale i naše obyvatele.

Konkrétně bychom chtěli zřídit v parku molo, kde by měla být půjčovna lodiček, šlapadel a paddleboardů. Půjčovna by byla umístěna na břehu řeky pod koupalištěm, kde se dnes nachází venkovní občerstvení „Parkpoint“.

V rámci rozvoje turistického ruchu přicházíme dnes s konkrétní myšlenkou městské mobilní aplikace, kde by byla přímo záložka určená přímo pro turisty a návštěvníky Loun.

Každý kdo Louny navštíví, najde v této mobilní aplikaci přehledný seznam turisticky atraktivních míst.

Ze své vlastní zkušenosti vím, že mnoho návštěvníků Loun neví, že máme v našem městě unikátní léčivý pramen Luna nebo model největšího jízdního kola na světe, který zmiňuje i Guinessova kniha rekordů.

Louny jsou kulturně a historicky bohaté město a naší povinností je v době digitálních technologií informace o našich historických i kulturních památkách vynést ven.

Určitě chceme zaprac…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

Česká strana sociálně demokratická

1. Jak byste pomohli zajistit ve městě dostupnou zdravotní péči?

Všemi silami. Bohužel nemáme ve městě nemocnici, takže je zde nedostatek zdravotního personálu. Abychom sem dostali zdravotníky a lékaře, musíme jim něco nabídnout. Tady se dá uvažovat o bytech, které by se vystavěly na Rynečku. Dále o programu na vybavení ordinací. Bohužel koalice PRO LEPŠÍ LOUNY, ODS, USZ a hnutí ANO prodala městské pozemky, proti čemuž jsme jako ČSSD hlasovali, takže příliš míst, kde stavět byty, nemáme. Bez dostupného bydlení ale do města nepřilákáme nové obyvatele, natož ambulantní specialisty a praktické lékaře a pediatry. Dlouhodobě se proto držíme pravidla, že prodej městského majetku podpoříme jen výjimečně.

2. Co byste udělali s nedostatkem míst v mateřských školách?

ČSSD už v této věci koná. Ředitelka MŠ Fügnerova Olga Krátká, která letos kandiduje jako dvojka na kandidátní listině ČSSD, odvedla neskutečně obrovský kus práce. Od září rozšířila kapacitu o 20 míst otevřením Dětské skupiny Klubíčko. Sama o tom říká, že byrokracie s tím spojená je, jako by otevírala novou školku. Tady musí radní pro školství a odbor školství vyvinout maximální úsilí, aby ředitele v této věci podpořili. Děláme to pro rodiče, kteří se chtějí vrátit na pracovní trh. Příklad Olgy Krátké je nesporný. Samozřejmě se dá přemýšlet i o otevření nebo o výstavbě nové školky, a to i využitím alternativních způsobů, ať už jde o kontejnerové školky nebo o takzvaně lesní školky v přírodě. V tomto případě si myslíme, že by mohl být využit areál parku neboli výstaviště. Proto taky chceme městský park zpět do správy města a nepronajímat ho za směšných 200 tisíc firmě, která na něm vydělává milióny. Město tak přichází o prostor i peníze.

3. Jak byste vyřešili parkování v historickém centru města?

To je těžká otázka. Nemůžeme tam zakázat parkování úplně. I místní tam potřebují parkovat, jestliže tam bydlí. Např. v ul. Hilbertově jsou nesmyslně široké chodníky a úzká komunikace, čili mě napadá provést stavební úpravu. Jsou tam údajně sítě, ale myslím, že by to šlo. Tehdy se rozšířily chodníky na úkor silnice s tím, že to zklidní dopravu. Dnes vidíme, že nápad tehdejšího pana starosty Jana Kernera nebyl prozíravý. Víme ale, jak snadno a rychle zajistit parkovací místa v jiných lokalitách. Troufáme si tvrdit, že pokud jako ČSSD získáme většinu v zastupitelstvu, do roka mají Louňáci minimálně o desítky parkovacích míst víc. Na to můžeme dát ruku.

4. Chtěli byste Louny nějak zatraktivnit pro turisty? Pokud ano, jak?

Louny jsou turisticky atraktivní už dnes svým historickým centrem s dominantou Chrámu svatého Mikuláše. Samozřejmě lze přicházet s novými myšlenkami, aby Louny neustrnuly a žily. ČSSD jde o to, aby Louny byly atraktivní především pro občany, kteří tu žijí, nebo se sem plánují přistěhovat. Pokud splníme to, že Louny zatraktivníme Louňákům, jistě je zatraktivníme i turistům. Více než dříve bychom chtěli pro kulturní a zábavní akce využívat městský park neboli areál výstaviště. Akce z obydleného centra města a náměstí bychom přesunuli právě do parku. Letní kino bychom využívali také jako přírodní amfiteátr pro koncerty, aby si všechny generace přišly na své. Nebylo by špatné mít taky přírodní koupaliště s kempem, v nejbližším okolí takové nemáme. To by mohlo přilákat místní i turisty.

KDU-ČSL

1. Jak byste pomohli zajistit ve městě dostupnou zdravotní péči?

Přímo se musí koordinovaně jednat s představiteli Ústeckého kraje, se zdravotními pojišťovnami, a i případně s ministerstvem zdravotnictví. Nepřímo musí město Louny být zajímavý pro jakýkoliv zdravotnický personál, jenž potřebujeme – o to se musí zapříčinit samo.

2. Co byste udělali s nedostatkem míst v mateřských školách?

Vývoj kapacitních potřeb mateřských škol je znám několik let dopředu. Jedině pružným proaktivním přístupem lze reagovat na dané potřeby.

3. Jak byste vyřešili parkování v historickém centru města?

Parkování v centru města bylo vyřešeno již v roce 2009, a to studií Parkovací Dům Ryneček. Nezbývá, než jej jen aktualizovat a realizovat.

4. Chtěli byste Louny nějak zatraktivnit pro turisty? Pokud ano, jak?

Víte, jeden můj, bezmála sedmdesátiletý, známý z rakouské Vídně, jenž je velkým světoběžníkem, mi po několikáté návštěvě Loun řekl, že by si v příštím životě přál bydlet právě v nich. Naše město má obrovský potenciál, ale je důležité jej neustále rozvíjet. Myslím si, že dobrá propagace a onen rozvoj města nás zatraktivní dostatečně.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Jak byste pomohli zajistit ve městě dostupnou zdravotní péči?

Ideální by bylo obnovit nemocnici, alespoň se základními obory. K tomu je ale nutné především najít jejího provozovatele. Ve městě je ale nedostatek ambulantních lékařů, nejen zubařů. Efektivněji je potřeba jednat nejen se samotnými lékařskými svazy a pojišťovnami. Je potřeba i napomáhat při vytváření podmínek pro získání nových lékařů – například hledání prostorů pro ordinace, finanční podporu pro vybavování ordinací, ale i dalšího zázemí jako je bydlení a podobně. Je potřeba efektivněji jednat jak s praktickými lékaři, tak i s okolními obcemi pro rozšíření lékařské pohotovostní služby.

2. Co byste udělali s nedostatkem míst v mateřských školách?

Nejprve je potřeba důkladně využít informací z matriky o počtech narozených dětí a trendech dalšího vývoje. Podle toho pak stanovit předpoklady potřeb míst v mateřských školách a k tomu získávat nové prostory zejména v nemovitostech v majetku města (nejen škol) a zajistit i personální vybavení.

3. Jak byste vyřešili parkování v historickém centru města?

Parkování v historickém středu města pokládám za víceméně vyřešené. Jistě se vždy dá vše zlepšit, ale víc než nějaké drobné úpravy nevyžaduje. Pokud ano - pak je zpravována studie na vícepatrový parkovací dům v prostoru parkoviště "Billa" - dnes bude potřeba toto oživit o nabíjení AKU aut. Podstatně větším problémem je ale parkování především na sídlištích. Zde je potřeba hledat cesty na zvýšení počtu parkovacích míst a zejména výstavby parkovacích a garážových domů.

Do budoucna by mohl být problém s dobíjením elektromobilů. Proto je potřeba vytipovat místo pro větší parkoviště s dobíjecími místy a zahájit přípravy k jeho vybudování.

4. Chtěli byste Louny nějak zatraktivnit pro turisty? Pokud ano, jak?

Více se věnovat nejen vlastní propagaci toho, co je městě z hlediska zájmu turistů lákavé (například účastí na různých veletrzích cestovního ruchu). Pochopitelně i tomu, co by se pro turisty mohlo stát lákavé – zde je příkladem Daliborka, kde je potřeba velice rychle rozhodnout, jak a k čemu ji bude dál město využívat.

K propagaci využít i naše zapojení do dalších organizací, jako je Destinační agentura Dolní Poohří, ale i společnou propagací celého mikroregionu. Zde je nutná i účinnější spolupráce všech ostatních obcí.

LOUNŠTÍ PATRIOTI

1. Jak byste pomohli zajistit ve městě dostupnou zdravotní péči?

Máme zde tragickou historii, kdy ODS pohřbila nemocnici. Občané to vědí, nezapomněli to. Já jsem otevřel Vaše zubní centrum, zcela bez podpory města, protože jsem patriot. Chodí k nám tisíce louňáků, kteří se již brzy mohou těšit do nových, větších prostor, kam se konečně stěhujeme. Nikdo v Lounech nemá větší zkušenost, jak sem přivést lékaře. Mě se to povedlo, já to umím, znám tuto problematiku ze všech nejlépe. Lounští Patrioti chystají pro lékaře bezkonkurenční pobídky. Zdraví je nejdůležitější věc, která stojí za všechny peníze, které máme. Město musí být aktivní, nevymlouvat se, že zdravotnictví je úloha státu a kraje. Nabídneme novým lékařům zdarma pozemky pro bydlení. Občanům tím přineseme mnohem větší prospěch než, když jako minulé vedení přihrajeme pozemky za pár stovek developerům, kteří je obratem prodají desetkrát dráž. V ČR jsou dnes I šikovní lékaři ze zahraničí, těm chceme nabídnout pomoc s uznáním jejich kvalifikace, které je v u nás mimořádně náročné. Víme jak na to.

2. Co byste udělali s nedostatkem míst v mateřských školách?

Znát své město, znát své spoluobčany, pracovat pro ně, po celé volební období, nejen před volbami. To je klíč k úspěchu a míst ve školkách bude dost a je to přitom poměrně jednoduché. Mateřské školky má na starosti odbor školství a kultury, ten je však potřeba odpolitizovat. Místo běžné agendy jako jsou právě školky, je totiž přetížený řešením milionových škod a kauz uplynulého období. Vzpomeňte na mnohonásobně předražené právní služby, zničený bazén na koupališti, na tajně zbudované hřiště pod Chlumem a nekonečný příběh lounské piazzetty. To vše spadá pod tento odbor. Stačí tedy místo volební kampaně pro politiky začít pracovat pro občany, trochu lépe pracovat s daty o porodnosti a lépe plánovat. Míst pro děti bude dost.

3. Jak byste vyřešili parkování v historickém centru města?

Vyjdeme vstříc především rezidentům, máme vymyšleno chytré řešení, které zvýší kapacitu lepší organizací parkování za stávajících podmínek a nebude to stát nic moc navíc. Chceme však být odvážní a věci měnit k lepšímu. Pojďme otevřít diskuzi s občany na téma zeleného náměstí třeba i s kašnou, která tam historicky patří, pochopitelně za podmínky zachování parkovacích míst. Inspirovali jsme na mnoha místech v zahraničí, kde dokazují, že to jde. Třeba ve Würzburgu v referendu rozhodli o nové parkové podobě náměstí Kardinal-Faulhaber-Platz. Chtěli bychom část nebo i větší část samotného náměstí ozelenit. Jak zachovat dostatečnou kapacitu míst? Dle odborných odhadů, by mohlo vzniknout až 40 parkovacích míst po třech stranách obvodu náměstí. Auta zde parkují již dnes, reálně nikomu nepřekáží a blokují kapacity městské policie. Tu využijeme pro zajištění opravdové bezpečnosti, čistoty a pořádku. Bylo by to krásné náměstí, co říkáte.

4. Chtěli byste Louny nějak zatraktivnit pro turisty? Pokud ano, jak?

Uděláme město atraktivní především pro Louňáky, aby neodcházeli, aby se město rozrůstalo, aby to sem lidi naopak táhlo bydlet. Na své si přijdou i turisté, jde to ruku v ruce. Nejvíce se vracejí turisté s dětmi, to je velmi aktivní skupina. Na ty se chceme zaměřit jedinečným zážitkovým parkem, pro který máme vytipované dvě vhodné lokality na pozemcích města. Přineseme změny na lounské výstaviště, zastřešíme podium letního kina, kam chceme přivést letní divadelní scénu podobně jako třeba v blízké Tvrzi Divice. Na park můžeme navázat nové aktivity spojené se řekou, chceme být výjimeční. Přeneseme do parku hudbu z náměstí, spousty hudby, budeme ji podporovat, jen necháme rezidenty historického centra v klidu spát, každý si tak přijde na své. Zprovozníme letní kino, které dnes promítá sotva jednou za měsíc. Máme zde jedinečný léčivý pramen, o který se v minulosti zajímali investoři, pojďme ho využít. To vše uděláme pro turisty, ale ještě raději pro louňáky, protože ti jsou na prvním místě.

Louny Společně - Koalice Pirátů, nezávislých a Zelených

1. Jak byste pomohli zajistit ve městě dostupnou zdravotní péči?

Nedostatek zdravotní péče je celorepublikový problém, se kterým se potýkají nejen všechna menší okresní města. Vyřešení problémů spočívá v naplnění priorit obou dotčených stran. To znamená občanů města na straně jedné a lékařů a zdravotníků na straně druhé. Lounští občané chtějí dostupnou zdravotní péči, lékaři a zdravotníci chtějí dobré podmínky po stránce finanční i po stránce zázemí. Řešení není jednoduché a lepší než postup dle principu pokus-omyl by byla úzká spolupráce s odborníky na danou problematiku a stanovení podmínek na míru pro naše město.

2. Co byste udělali s nedostatkem míst v mateřských školách?

Nedostatek míst v mateřských školách se v poslední době daří postupně řešit. Důkazem toho je například rozšíření kapacit MŠ Fügnerova. Důležité je neusnout na vavřínech a pokračovat v tomto trendu. Je třeba upřít pozornost nejen na místní mateřské školy, ale i na ty základní a střední. Musíme vytvořit dlouhodobou strategii lounského školství, jejíž cílem bude inovovat místní školy dle nejnovějších standardů. Dobré školství znamená dobrý start do života lounských občanů a musí patřit mezi priority města.

3. Jak byste vyřešili parkování v historickém centru města?

Louny se pyšní unikátním historickým centrem. Máme zde krásné náměstí, které ovšem z velké části slouží jako parkoviště, což nepůsobí hezky ani důstojně. Podpora podniků v centru ovšem nemá začínat a končit pouze zajištěním parkovacích míst v bezprostřední blízkosti. Náměstí i Pražská ulice si po třiceti letech zaslouží revitalizaci, aby zde lidé rádi trávili čas. Základem je kvalitní projekt a spolupráce s městským architektem a hlavně občany. Je nutné otevřít diskuzi, jak velká část náměstí by měla sloužit parkovacím stáním a jak velká část by měla být pěší a odpočinková zóna. Louny si zaslouží důstojnější podobu a úroveň svého historického centra.

4. Chtěli byste Louny nějak zatraktivnit pro turisty? Pokud ano, jak?

Louny by rozhodně měly zapracovat na zatraktivnění pro turisty. Jeden z posledních pokusů v podobě Piazetty selhal na samotném způsobu zpracování. Jak jsem zmínil v předchozí otázce, je třeba revitalizovat centrum tak, aby samotná jeho návštěva byla skvělým zážitkem. Zároveň je třeba přilákat lidi na kvalitní kulturní akce. Letošní Vábení bylo zorganizováno za 5 minut 12 a úplně nepatřilo k akcím, kterými by se město mohlo pyšnit. Přitom právě kvalitní kultura může přilákat nejen spoustu turistů, ale i mnohem více lounských občanů. Naše město má velký potenciál být turisticky atraktivním místem. Bohužel z onoho potenciálu prozatím využíváme jen malou část, a to by se do budoucna mělo rozhodně změnit.

Občanská demokratická strana

1. Jak byste pomohli zajistit ve městě dostupnou zdravotní péči?

Jsme si vědomi, že v našem městě je dlouhodobý nedostatek lékařů mnoha odborností. Většina problémů ve zdravotnictví nespadá do kompetence městské samosprávy. Přesto se budeme snažit aktivně jednat se zdravotními pojišťovnami a Ústeckým krajem o možnostech větší dostupnosti lékařské péče v Lounech. Chtěli bychom pomoci ke zlepšení zdravotní péče i dalšími podpůrnými kroky, jako například trvalá podpora lékařské pohotovosti či udržování dobrých vztahů se spádovými nemocnicemi. Rádi bychom vytvořili takové podmínky, aby se mladí lékaři chtěli usadit v Lounech a otevřít si zde svoji praxi.

2. Co byste udělali s nedostatkem míst v mateřských školách?

Nabídka míst ve školkách musí odpovídat poptávce, to je jeden ze základních úkolů samosprávy. Poptávku lze poměrně jednoduše předvídat podle počtu narozených dětí, o tři roky později budou chtít jít do školky a za další tři roky do základní školy. V současné době probíhá příprava na zvýšení kapacity mateřské školy ve Fügnerově ulici, v minulosti vznikla také jedna mateřská škola v areálu základní školy 28. října.

3. Jak byste vyřešili parkování v historickém centru města?

Parkování v historickém centru města je regulováno cenou za parkovné a není v současné době nijak kritické. Rádi bychom vytvořili nabídku parkovacích míst v blízkém okolí historického centra, aby některá vozidla do centra vůbec zajíždět nemusela. Určitě bude třeba zabývat se zbytečnými průjezdy aut centrem města, podle letošního průzkumu centrem města bez zastavení projede více než třetina aut.

4. Chtěli byste Louny nějak zatraktivnit pro turisty? Pokud ano, jak?

Ve spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří se budeme i nadále snažit přilákat do města více návštěvníků k výletu či ještě lépe víkendovému pobytu. Hlavním lákadlem je samozřejmě historické centrum města s kostelem a hradbami a s originálním posezením v kavárnách a hospůdkách. Chceme propagovat také architekturu Kotěrovy kolonie. Originalitou města je i pramen LUNA, který si kromě reklamy zaslouží zatraktivnění svého vývěru. Návštěvníkům nabízíme také malebnou krajinu Českého středohoří, Ranou, Oblík a desítky dalších kopců lákajících k procházce. Budeme i nadále podporovat vznik tábořišť pro obytné vozy.

PRO LEPŠÍ LOUNY

1. Jak byste pomohli zajistit ve městě dostupnou zdravotní péči?

V prosinci 2018 hrozilo, že lékařská pohotovosti pro děti i dospělé skončí. Tehdy jsem jako starosta obeslal pediatry v sousedních okresech a získal jich dost pro provoz naší pohotovosti.

Stejně slibně vypadá i aktivita radnice při lákání nových lékařů do Loun. Vyhlásili jsme finanční pobídku pro pediatry a praktiky a zdá se, že zabrala! Ozval se nový praktik.

Město nemá tolik možností jako Ústecký kraj, který má zdravotní péči zajistit, ale jeho Krajská zdravotní a.s. v našem okrese žádnou stálou aktivitu nemá. Město tak musí pokračovat v “lobbingu” za místní pacienty v Ústí n. L. a současně hledat další cesty, jak podporovat místní lékaře a nové lákat nejen finančně, ale zejména díky kvalitním a dostupným MŠ a ZŠ, čistotě a bezpečí, bohatému volnočasovému vyžití atd.

Chirurgická pohotovost je splnitelný cíl pro lepší Louny. Příslib návratu plnohodnotné nemocnice se možná ve volbách objeví, ale může ho slibovat jen lhář.

2. Co byste udělali s nedostatkem míst v mateřských školách?

S nedostatkem míst v MŠ jsme se v Lounech už vypořádali. Od září bude otevřena dětská skupina pro více jak 20 dětí (za další rok až pro 35 dětí) zřizovaná městem a současně jsme podpořili otevření další soukromé dětské skupiny. Troufám si tvrdit, že v současné chvíli jsme poptávku lounských rodičů po místech v mateřských školách uspokojili.

Město Louny zřizuje 9 mateřských škol a finančně podporuje další dvě soukromé mateřské školy. S ohledem na demografický vývoj bychom nyní měli mít několik let dostatečné kapacity. A díky tomu současně máme čas připravit se na budoucí požadavky.

3. Jak byste vyřešili parkování v historickém centru města?

Parkování v centru města není problém. Místní si mohou pořídit parkovací karty a pro návštěvníky je k dispozici dostatek míst jak přímo na náměstí a v jeho okolí, tak zejména na parkovišti mezi ul. Osvoboditelů a Komenského nám., kde je celodenní stání za 40,- Kč.

Problém s parkováním je ale patrný v širším centru, kde krom rezidentů často parkují i přespolní, kteří přesedají na autobusy do Prahy. Ani sídliště nebyla stavěna na dnešní množství aut. Chystáme budování dalších parkovacích míst v blízkosti bytových domů a odstavného parkoviště se zastávkou autobusů na Prahu.

4. Chtěli byste Louny nějak zatraktivnit pro turisty? Pokud ano, jak?

Louny se mohou stát žádanou turistickou destinací, ideálním místem pro víkendové pobyty i základnou pro cesty turistů do okolí, když k rozvoji turistického ruchu využijeme polohy města v blízkosti Českého středohoří, dostupnost Prahy, Karlových Varů, Krušných hor i Českého Švýcarska. Pomůže to městu i rozvoji drobného podnikání.

V Lounech lze nalézt jedinečné památky od gotických až po prvorepublikové a máme i zde i moderní architekturu. Louny jsou svou polohou jižní branou do malebné krajiny Českého středohoří. Louny mají dostatek kvalitních restaurací, o třech pivovarech nemluvě. Musíme kvalitně odprezentovat naše město takové, jakým je. Městem na víkend i celý život.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Jak byste pomohli zajistit ve městě dostupnou zdravotní péči?

Nemocnice byla založená v r. 1926. Stavbu zaplatilo město z městské pokladny. Byla postavená z důvodu zkvalitnění zdravotnické péče pro občany města a okolí. V souvislosti se změnou zákona o okresních úřadech byla v 90 tých letech převedena pod správu KÚ. Tehdejší hejtman Šulc deklaroval zachování nemocnice pro původní účel. Jakmile min. zdravotnictví zaplatilo dluh způsobený nezodpovědnými osobami ve vedení nemocnice (viz zápis komise KÚ) prodal hejtman a tehdejší starosta (oba ODS) během 10 minut nemocnici právnické osobě. Po povinné době provozování byl provoz zrušen a v Lounech zmizela nemocnice. Nahradily ji 3 vozy RZ. (odpověď zkrácena - část odpovědi byla v rozporu s body 8. a 9. Pravidel pro natáčení a vysílání volebních speciálů z okresních a statutárních měst 2022 Českého rozhlasu)

Nikdo z politiků neměl zájem zničení nemocnice řešit. Dnes říkají : už je to 20 let. S tím se nedá nic dělat. Vždyť tam máte sanitky RZ. Např. minulý hejtman (KSČM) odpověděl : nemocnice v Lounech n…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. Co byste udělali s nedostatkem míst v mateřských školách?

MŠ na Tyršově náměstí se bude stěhovat do objektu denního stacionáře. Tím dojde k navýšení kapacity. Stěhování musí radnice podpořit a urychlit.

Pokud nebude kapacita MŠ v Lounech stačit, tak je nutné postavit novou (nové) MŠ. Radnice se musí o občany města postarat ve všech oblastech života. Město musí být přátelské ke svým občanům.

3. Jak byste vyřešili parkování v historickém centru města?

a) Stávající plochy vhodné pro parkování je možné a nutné racionálněji využívat.

b) Parkování musí být zajištěno pro obyvatele centra, pro obslužnou dopravu centra (zásobování obchodů atd.), pro návštěvníky města (v tomto případě je nutné zřídit tzv. záchytná parkoviště mimo centrum.).

c) Parkování v centru první 2 hod. zdarma.

4. Chtěli byste Louny nějak zatraktivnit pro turisty? Pokud ano, jak?

Louny jsou zajímavé město s bohatou historií a není nutné je nějak zatraktivnit. Pokud v případě zájmu podnikatelské veřejnosti bude snaho o rozšíření ubytovacích kapacit, budeme v rámci možností spolupracovat.

Unie pro sport a zdraví

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Spustit audio