Klement Gottwald ve východoněmeckých strojírnách. Alois Bräutigam ze Sokolovska, komunistický činovník v Erfurtu

28. duben 2023

Poslední dubnové Sousedy zahajujeme rubrikou Archivní návraty, ve kterém vždy jednou za měsíc vybíráme německojazyčné nahrávky z rozhlasového archivu. Tentokrát to je nahrávka z roku 1952.

Tehdy v březnu československý prezident Klement Gottwald oficiálně navštívil NDR – Německou demokratickou republiku. V rámci návštěvy se podíval také do strojíren ve Wildau u Berlína, kde měl k zaměstnancům projev v němčině.

Šlo o obligátní řeč těch časů – Gottwald přál německým dělníkům splnění plánu, hovořil o spolupráci a utužování přátelství mezi národy obou zemí a neopomněl pochopitelně ani pochválit Sovětský svaz. Jak můžete slyšet, Gottwaldova němčina nebyla vůbec špatná. V dětství totiž žil ve Vídni, kde chodil i do školy.

Oráč a smrt v ústeckém muzeu

V další části pořadu se vydáváme do Muzea města Ústí nad Labem, kde byla v rámci stálé expozice Naši Němci/Unsere Deutschen zahájena výstava Jan ze Žatce. Oráč a smrt/ Johannes von Saaz. Der Ackermann und der Tod. Věnuje se literárnímu dílu, které bylo napsáno v období raného humanismu. Díky svým kvalitám se řadí k nejdůležitějším dílům německojazyčné literatury vzniklé v českých zemích.

Medailonek Aloise Bräutigama

Ve výročí týdne si pak připomene východoněmeckého komunistického funkcionáře Aloise Bräutigama. Narodil 28. dubna 1916 v obci Grünlas/Loučky v okrese Sokolov.

Už ve 13 letech byl členem komunistického svazu mládeže, v 18 letech pak vstoupil do komunistické strany Československa a také Svazu přátel Sovětského svazu.

Na konci 30. letech sloužil v československé armádě, po připojení Sudet k Německé říši ale narukoval do wehrmachtu. V roce 1942 byl kvůli nemoci ze služby propuštěn a až do konce války se živil opět jako horník. Byl také aktivní v komunistickém protinacistickém odboji.

Po skončení války pracoval jako policista. V roce 1946 ale odešel do sovětské okupační zóny, do Schmalkaldenu v Durynsku. I zde nejprve pracoval jako policista, ale pak se dal na politickou dráhu ve východoněmecké komunistické straně a také v místní správě.

Postupně se propracoval až na prvního tajemníka strany ve Výmaru, od roku 1958 až do roku 1980 byl prvním stranickým tajemníkem v Erfurtu. Vedle toho zastával ještě další funkce, včetně členství v ústředním výboru celé komunistické strany NDR. Později byl také členem Národní rady obrany NDR/Nationale Verteidigungsrat der DDR.

Za svou činnost získal celou řadu vyznamenání komunistické strany a NDR, včetně řádu Karla Marxe/Karl-Marx-Orden a dalších. Po zhroucení komunistického režim se Alois Bräutigam, rodák ze Sokolovska, stáhnul do ústraní. Zemřel v roce 2007, hrob má v Erfurtu.

autoři: Veronika Kindlová , Richard Šulko
Spustit audio