Kalvárie ve vsi Ostré – místo malebné i magické

15. listopad 2019

Kalvárie ve vsi Ostré na Litoměřicku stojí na vrchu ve výšce 398 m n. m. nad Úštěckou kotlinou. Počátky poutního místa sahají do samého začátku 18. století, přesně do let 1704 – 1707.

Poutní areál dal vystavět Václav Růžička, hejtman zdejšího jezuitského panství se sídlem v Liběšicích.

Slavná pouť se zde konávala vždy 3. května. Někteří poutníci, horliví ve své víře, zdolávali kdysi schodiště vedoucí ke kaplím po kolenou.

Přístupovou cestu k hoře lemují už od vsi Ostré výklenkové kaple křížové cesty z období baroka a klasicismu. Tato cesta ústí na terasu v západním svahu hory, která symbolizuje biblickou Zahradu getsemanskou. Právě tady uvidíte torza barokních pískovcových soch klečícího Ježíše a apoštolů.

Odsud vede na vrchol monumentální pískovcové schodiště se dvěma podestami a výklenky osazenými pozůstatky dalších barokních soch.

Na vrcholové plošině stojí skupina tří symetricky uspořádaných kaplí. Obě boční kaple, kaple Nalezení i kaple Povýšení svatého Kříže, mají totožný věžovitý tvar. Silueta obou věží je zdaleka viditelnou dominantou Úštěcka. Uprostřed mezi nimi uvidíte podélnou kapli Božího hrobu.

V roce 2005 se poutního areálu ujala Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Ta si dala za cíl zabránit postupující devastaci a zachovat toto přitažlivé místo pro další generace. Změny k lepšímu jsou znát na každém kroku.

Z vrchu je výborný výhled, zejména na Úštěckou kotlinu a České středohoří. Návštěva barokního poutního místa na vrchu Kalvárie s nádherným výhledem na Úštěckou kotlinu a České středohoří je mimořádně působivým zážitkem.

Spustit audio