Jakub z Molay: Soumrak templářů

8. červen 2013

V roce 2012 uplynulo 700 lety došlo ke zrušení templářského řádu. O příčinách pádu templářů a životě jejich posledního velmistra píše Alain Demurger.

Knihu známého francouzského historika vydalo nedávno v českém překladu nakladatelství Argo. Sepsat biografii posledního templářského velmistra Jacquese de Molay, čili Jakuba z Molay – to není jednoduchý úkol. Až do roku 1292, kdy stanul v čele řádu, jsou informace o jeho životě více než skoupé. Templáři byli prvním rytířským řádem západního křesťanstva. Chránili křesťanské poutníky do Svaté země a starali se o obranu latinských států, které na Východě vznikly během první křížové výpravy v letech 1098 – 1099. Právě v době, kdy se stal Jakub z Molay velmistrem, však byli templáři i rytíři jiných řádů ze Svaté země vyhnáni. Řád bylo nutné reformovat a najít pro něj nové místo v křesťanské společnosti.
Podle Alaina Demurgera Jakub z Molay tento úkol nezvládl. Ocitl se mezi dvěma mlýnskými kameny – templářská otázka se stala součástí mocenského střetu francouzského krále Filipa Sličného s papežskou mocí. Jakub z Molay byl na jednu stranu nucen řešit otázku uvažovaného spojení templářů s johanity a na druhou stranu byl konfrontován s pomluvami, které, zdá se, dlouho bral na lehkou váhu.

Nešlo jen o výtky kvůli bohatství nebo aroganci řádu, ale také o závažná obvinění, která se týkala víry – od vynuceného popírání Krista a plivání na kříž při přijímacích obřadech až po údajnou sodomii a klanění se modlám. Pravdy v těch tvrzeních bylo zřejmě málo. Faktem je, že Jakubovi z Molay se templáře reformovat nepodařilo. Nakonec byl uznán odpovědným za domněle kacířské jednání svých spolubratří a jako kacíř byl také upálen.
Alain Demurger ve své knize popisuje historii templářů a pádu křesťanských států na Východě od poloviny 13. století. Nejvíce místa však logicky věnuje právě temnému konci templářského řádu a samotnému soudu s templáři, který měl ke spravedlivému procesu, jak ho chápeme dnes, opravdu daleko. Jakub z Molay se v jeho pohledu stal obětí, stejně jako celý řád. Zůstala jen fantastická vyprávění, ozvěny pomluv, které nebyly vyvráceny a také tajemné pověsti o prokletí či nikdy nenalezených pokladech. Vše podstatné, co k soumraku templářů na základě dobových pramenů dovede říct současná historická věda najdete v knize Alaina Demurgera.

Alain Demurger: Jakub z Molay : Soumrak templářů. Praha: Argo 2011. ISBN 978-80-257-0432-5

Rubrika Kniha měsíce se vysílá každé druhé Planetárium v měsíci.
Knihu můžete vždy v daném měsíci vyhrát v soutěži Planetária.

autor: frv
Spustit audio