Hymnu východoněmecké komunistické strany napsal Louis Fürnberg, rodák z Jihlavy

24. květen 2021

24. května 1909 se v Jihlavě, v rodině německojazyčného židovského textilního továrníka Fürnberga, narodil syn Louis,  budoucí autor slov hymny východoněmecké komunistické strany.

Rodina se zakrátko přestěhovala do Karlových Varů. Louis se tu po složení maturity na gymnáziu měl stát keramikem, ovšem kvůli tuberkulóze musel této práce zanechat. Místo toho odjel do Prahy studovat Německou obchodní akademii. Zde ho oslovila komunistická myšlenka a v roce 1928 vstoupil do strany.

Živil se psaním do německých i českých komunistických novin, vedl divadelní skupinu Echo von links a zároveň psal básně.

Logo

Ve 30. letech vystupoval proti nacismu, proto se po okupaci Československa pokusil ze země uprchnout. Neúspěšně. Byl uvězněn a mučen. Po nějaké době byl, patrně zásluhou své ženy, které se podařilo uniknout do Londýna, vystěhován do Itálie.

I odsud musel zanedlouho utéct. Přes Jugoslávii se v roce 1941 i s manželkou nakonec dostal do Jeruzaléma. V roce 1946 se Louis Fürnberg s manželkou a pětiletým synem vrátil do Prahy, kde zjistil, že celá jeho rodina zahynula během holocaustu.

Po komunistickém převratu se Fürnberg dostal na ministerstvo informací, mezi lety 1949 – 1952 působil jako atašé v NDR.

Kvůli svému židovskému původu byl vážně ohrožen během politických procesů. Počeštil si proto jméno na Lubomír Fynberg. Nakonec se v roce 1954 raději vystěhoval do Výmaru. Zde šéfoval významný Národní badatelský a památkový ústav klasické literatury ve Výmaru.

V NDR se Louis Fünberg stal známým básníkem – napsal například text a hudbu k hymně komunistické strany Die Partei, která je známá spíše pod názvem Die Partei hat immer Recht.

Byl ale i autorem umělecky hodnotných historických románů. Vedle toho překládal do němčiny českou poezii. Stále zůstával v kontaktu s rodnou zemí. Spolupracoval například s Eduardem Goldstückerem. Zemřel v roce 1957 v pouhých 48 letech.

Im Jubiläum der Woche erinnern wir heute an den Textautor der Hymne der Ostdeutschen kommunistischen Partei. Am 24. Mai 1909 wurde in Iglau, in die Familie eines deutschen-jüdischen Textilfabrikanten Fürnberg der Sohn Louis geboren. Kurz nach seiner Geburt ist die Familie nach Karlsbad umgezogen. In Karlsbad besuchte Fürnberg ab 1919 das Gymnasium. Die auf Wunsch seines Vaters anschließende Lehre als Kunstkeramiker in „Knolls Porzellanfabrik“ in Fischern musste er 1926 wegen einer Tuberkuloseerkrankung abbrechen. 1927 ging Fürnberg nach Prag und besuchte die Deutsche Handelsakademie.  1928 wurde er Mitglied in der deutschen Sektion der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Er verdiente sein tägliches Brot durch das Schreiben in die deutschen und tschechischen kommunistischen Zeitungen und führte die Agitprop-Gruppe „Echo von links“. Dazu schrieb Fürnberg auch Gedichte.

In der 30er Jahren ist der aktiv gegen die Nationalsozialisten aufgetreten. Deswegen versuchte er nach der Besetzung des Landes zu fliehen. Das ist ihm aber nicht gelungen: er wurde eingesperrt und gefoltert. Scheinbar durch seine Frau, die nach London flüchten konnte,  wurde Fürnberg nach Italien ausgesiedelt. Von dort musste er aber  auch fliehen und über Jugoslawien ist er 1941 mit seiner Frau dann in Jerusalem gelandet. Im Jahre 1946 ist er mit seiner Frau und ihren fünfjährigen Sohn nach Prag zurückgekehrt, wo er feststellen musste, dass seine ganze Familie im Holocaust ums Leben kam.

Nach dem kommunistischen Umsturz 1948 arbeitete Fürnberg auf dem tsch. Finanzministerium und von 1949 bis 1952 war er Erster Botschaftsrat (Kulturattaché) der tschechoslowakischen Botschaft in Ost-Berlin und kehrte anschließend in die Tschechoslowakei zurück. Wegen seiner jüdischen Herkunft wurde er in den politischen Prozessen bedroht und änderte deswegen seinen Namen auf Lubomír Fynberg. Zuletzt ist er aber lieber im Jahre 1954 nach Weimar gezogen. Dort leitete er die „Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur“.  Fynberg wurde in der DDR zum berühmten Dichter und schrieb z.B. den Text und Musik der Hymne der Kommunistischen Partei: „Die Partei“. Lubomír Fynberg schrieb aber auch wertvolle historische Romane und hat ins Deutsche die tschechische Poesie übersetzt.  Mit dem Heimatland war aber immer verbunden, er arbeitete z.B. mit Eduard Goldstücker zusammen. Lubomír Fynberg ist am 23. Juni 1957 in Weimar im Altern von nur 48 Jahren verstorben.

Spustit audio