Fyzika je rachot

Více než 20 let zajišťovala dopravu mezi Anglií a Francií i velkokapacitní vznášedla pro několik set cestujících. Dnes už tam nejezdí. Kdy byl jejich provoz ukončen a proč?

Knihu fyzikálních experimentů Marcuse a Judith Weberových „Fyzika je rachot“ můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.

Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte přitom uvést své plné jméno a poštovní adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Máte na to čas do neděle 26. května. Hodně štěstí!

Správná odpověď na minulou otázku

Středověký autor tzv. Mandevillova cestopisu se často opíral o dílo jiného cestovatele, mnicha a misionáře, italského rodáka, který sám sebe označoval za Čecha. Jak se jmenoval, kdy podnikl svou nejdelší cestu a kam ho zavedla?

Jmenoval se Odorik z Pordenone; u nás je známý i jako Oldřich z Furlánska. Jeho nejdelší cesta trvala od roku 1316 do roku 1330. Vedla z Benátek podél Černého moře, přes Persii, Indii, Sumatru, Borneo a Jávu na Filipíny a poté do Číny, odkud se Odorik vydal do Tibetu a přes pohoří Hindúkúš pak zase zpátky do Evropy.

Cestopis Jana z Mandevillu v editorském zpracování Christiane Deluzové z produkce nakladatelství Argo od nás za správnou odpověď dostane pan Josef Pohanka z Kunovic. Gratulujeme!

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.

Úplná pravidla soutěže magazínu Planetárium

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.