Ernst Künzl: Germáni. Tajemné národy ze severu

Soutěž byla ukončena. Novou soutěžní otázku uslyšíte v prvním dubnovém pořadu.

Správná odpověď na minulou otázku

Jak se jmenoval nejstarší obyvatel české kotliny, jehož jméno známe? Byl to germánský náčelník: kterému kmeni vládl, kdy ho přivedl do Čech a jak sám nakonec skončil?

Byl to pochopitelně Marobud, který k nám své Markomany přivedl někdy mezi lety 9-6 před Kristem. Silná Marobudova říše s centrem v Čechách byla Římanům trnem v oku; preventivní vojenský útok na ni však v roce 6 n.l. zhatilo povstání v Panonii. Římané pak s Marobudem uzavřeli mírovou smlouvu. Po sérii vojenských neúspěchů a vnitřních nesvárů asi roku 18 Marobuda svrhl markomanský vyhnanec, šlechtic Katvalda; jeho říše se vzápětí rozpadla. Marobud se uchýlil do exilu k Římanům a byl internován v Ravenně, kde také v roce 37 nebo 38 zemřel.

Šťastným výhercem knihy Ersta Künzla „Germáni: Tajemné národy ze severu“ se stává pan Jiří Rosol z Prahy 10. Gratulujeme.

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.