Elias Palme, otec křišťálových lustrů z Kamenického Šenova

7. březen 2016
Elias Palme

Dnes si představíme zajímavou osobnost severočeského sklářství, Eliase Palmeho. Narodil se 10. března 1827 v Kamenickém Šenově v pekařské rodině.

Na rozdíl od svých sourozenců rodinnou živností pohrdl a v České Kamenici se vyučil pasířem, tedy řemeslníkem, bez kterého se neobešla tradiční bižuterní výroba v tomto kraji.

Pak se vydal na vandr sbírat další zkušenosti z oboru. Po návratu otevřel podnik na výrobu luxusních křišťálových lustrů. Vysoká kvalita výrobků, originální design, moderní vybavení podniku a výborná organizace výroby stály za mimořádným úspěchem jeho sklárny.

Vedle lustrů podle původních návrhů si velkou oblibu získaly také kopie svítidel z Versailles nebo Fontainebleau.

Elias Palme: export katalog (kolem roku 1920)

Elias Palme měl osm dětí, z toho tři syny, které záhy zapojil do svého podniku. Když v roce 1893 zemřel, synové továrnu Elias Palme & Co plynule převzali. I pod vedením mladší generace Palmeů podnik dál utěšeně vzkvétal, lustry sklárny Palme osvětlovaly palác indického maháradži, hotel Waldorf Astoria v New York, operu v Římě, nebo La Scalu v Miláně.

Palmeovi synové také nechali vystavět krásnou secesní budovu továrny, později zvanou Eliáška. Po roce 1945 byla sklárna Palme znárodněna. Plameovi odešli do odsunu, jen poslední majitel továrny, mimo jiné spisovatel a archeolog, Harry Palme byl z odsunu vyjmut, aby mohl zaučovat české zaměstnance. Dnes je pokračovatelem podniku Palme výrobce lustrů Preciosa.

Im zweiten Teile der heutigen Sendung stellen wir uns Elias Palme vor, eine interessante Persönlichkeit der nordböhmischen Glasindustrie. Er wurde am 10. März 1827 in Steinschönau in einer Bäckerfamilie geboren. Im Unterschied zu seinen Geschwistern verschmähte er den Familienbetrieb und erlernte den Beruf des Gürtlermeisters.

Er wurde Handwerker, ohne den die traditionelle Schmuckherstellung nicht fertig wurde. Danach war er auf Wanderschaft, um Facherfahrungen zu sammeln. Nach seiner Rückkehr gründete er einen Betrieb und begann luxuriöse Glaskronleuchter zu erzeugen. Hinter dem außergewöhnlichen Erfolg seiner Glasfabrik standen hochwertige Qualitätsprodukte, eigenartiges Design, moderne Betriebsausrüstung und ausgezeichnete Fertigungsorganisation. Neben den originell entworfenen Kronleuchtern gewannen große Popularität auch Kopien von Beleuchtungen aus Versailles oder Fontainebleau. Elias Palme hatte acht Kinder, davon drei Söhne, die bald in seinen Betrieb miteinbezogen wurden.

Elias Palme - továrna na lustry v Kamenickém Šenově

Als er im Jahre 1893 starb, wurde die Fabrik Elias Palme & Co von den Söhnen kontinuierlich übernommen. Der Betrieb erblühte erfolgreich weiter, Kronleuchter der Glasfabrik Palme beleuchteten den Palast des Mahradschas, das Hotel Waldorf Astoria in New York, das Opernhaus in Rom, oder das Mailänder Opernhaus La Scalla. Palmes Söhne errichteten auch einen schönen Fabrikneubau im Jugendstil, der später Eliáška genannt wurde.

Nach dem Jahre 1945 wurde die Glasfabrik Palme verstaatlicht. Familie Palme wurde ausgesiedelt, nur der letzte Fabrikbesitzer, unter anderem auch Schriftsteller und Archäologe, Harry Palme, war ausgenommen, um die tschechische Belegschaft einarbeiten zu können. Die Tradition des Betriebs Palme führt heute die Firma Preciosa, Kronleuchterhersteller, weiter.