Další peníze na povodňové škody

13. listopad 2002
Zprávy

Děčín získal další finance na odstraňování následků srpnové povodně. Město má k dispozici přes čtřyicet tři miliónů korun. Díky novým finančním zdrojům se podaří dokončit odstraňování kontaminované zeminy na plaveckém areálu Staré Město, koupališti pod zámkem a na staroměstském autocvičišti.

Radnice peníze použije i na krytí demoličních prací na zimním stadiónu, kde se počítá s pozdější rekonstrukcí chladícího systému. Rychlým tempem zatím pokračuje obnova chodníků na Labském nábřeží. Podstatnou část peněz z více než čtyřicetimiliónové sumy město využije k úhradě nákladů za odvoz povodňového odpadu. Toho se v Děčíně během velké vody i následně při likvidaci vytopených domácností nahromadilo několik tisíc tun.

autor: Josef Suk
Spustit audio