Charles Darwin a jeho evoluční teorie

18. únor 2012

Existuje slavná teorie o vývoji vědy, podle níž nejde o postupné navyšování poznatků, nýbrž o přelomové skoky kupředu.

Tyto skutečné „vědecké revoluce“ znamenají zásadní kvalitativní posun oproti předchozímu stavu. Takovýto popis se bezesporu hodí na způsob, jakým se zrodila a prosadila slavná evoluční teorie Charlese Darwina.
Darwin se narodil 12. února 1809 do rodiny, která měla k přírodním vědám velmi blízko. Po úspěšných studiích pak Darwin učinil jedno zásadní rozhodnutí – zúčastnil se pět let trvající plavby na lodi Beagle, během níž se mezi lety 1831 až 1836 dostal až na souostroví Galapágy, prakticky izolované od ostatního světového živočišstva, kde sbíral všechen možný materiál, jaký si jen mladý přírodovědec může přát.
Co mladého Darwina obzvláště zajímalo, byl způsob, jakým se živočišné druhy proměňují. Dospěl k závěru, že se jedná o projev adaptability, tedy schopnosti organismu přizpůsobit se podmínkám okolního světa. Kdo má tuto schopnost velkou, zvyšuje svou pravděpodobnost na přežití – nejen jako jednotlivce, nýbrž i jako druhu. Je-li pak k dispozici dostatečně dlouhé časové období, a takovým několik miliard let nepochybně je, pak měnící se vnější podmínky postupně způsobí i změnu v rámci rodu, v němž se začnou proměňovat jednotlivé druhy. Pochopitelně zvítězí ty, které jsou nejlíp uzpůsobeny ke konkurenčnímu boji o přežití.

Tak Darwin dospěl k závěru, že za obrovským množstvím živočišných druhů nebude Boží úradek jednoho okamžiku, nýbrž přírodní výběr experimentující po dlouhou dobu vývoje života. To je ona slavná evoluce, které ovšem podléhají nejen zvířata, ale také rostliny a pochopitelně i člověk. Své názory publikoval Darwin roku 1859 v knize, jež se zkráceně jmenuje O vzniku druhů přírodním výběrem. Ve stejné době nicméně s podobnou teorií přišel i jiný biolog, Alfred Wallace. Darwin však byl první a tak je evoluční teorie jednou provždy připsána jemu.
Vzhledem k tomu, že nutně vyvracela teze obsažené v Bibli, přivolal na sebe Darwin lavinu kritiky ze strany společnosti a hlavně církve, které novou teorii odmítly akceptovat. Postupem doby se však základní principy Darwinovy evoluční teorie ukázaly být jako správné a v současnosti jsou považovány za nejpřesnější model vysvětlující rozmanitost života na Zemi v čase i v prostoru.

Charles Darwin kolem roku 1830 na obraze George Richmonda

Vysíláno v Planetáriu č. 08/2012, 18. – 24. února.

Čtěte také:
Ecce Homo - Charles Robert Darwin
Charles Darwin a evoluce
Charles Darwin
Jak ovlivnil Darwin moderní myšlení?

Rubrika Historie vědy se vysílá každé čtvrté Planetárium v měsíci.

autor: Adam Vidner
Spustit audio