Česko-německé kořeny jako inspirace pro studium evropského práva

21. říjen 2022

Hostem dnešního vydání Sousedů je Katharina Dirriglová, která vystudovala práva a překladatelství na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době pracuje na Úřadu vlády ČR, kde zkoumá, zda jsou návrhy zákonů slučitelné s evropským právem.

Katharina vyrůstala v německo-české rodině na česko-bavorském pomezí. Povídali jsme si s ní o tom, jaké výhody jí to do života přineslo a zda se cítí více Němkou nebo Češkou.

V druhé části pořadu hovoří Petra Laurin z Domu česko-německého porozumění v Rýnovicích. Představuje program, který tu na konec října připravili. Mimo jiné je tu ke shlédnutí i výstava Hraběcí obory – odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor.

autoři: Veronika Kindlová , Richard Šulko
Spustit audio