Antonín Šlechta – lékař, balneolog a dobrodinec, zakladatel lázní Sedmihorky

1. prosinec 2023

„Vypověděl válku ledovým sprchám a nesmyslným koupelím ve vodě mrazivé.“ To psal koncem 19. století dobový tisk o zakladateli lázní Sedmihorky dr. Antonínu Šlechtovi.

Narodil se v roce 1810 v Lomnici nad Popelkou. V Jičíně vystudoval gymnázium a poté lékařskou fakultu na pražské Karlově univerzitě.

Nejprve působil jako domácí lékař v hraběcí rodině a městský lékař v Turnově. V roce 1841 založil v krásné krajině Českého Ráje lázně Sedmihorky, pro které mu velkoryse poskytl pozemky a budovy tehdejší majitel hruboskalského panství hrabě Aehrenthal.

Propagátor vodoléčby, balneolog Antonín Šlechta pak stál v čele lázní celých 40 let. Léčil koupelemi, masážemi i zábaly. Pečlivě se také staral o doprovodný program hostů. Sedmihorky se postupně staly oblíbeným místem významných domácích i zahraniční osobností.

Šlechta také začal jako první léčit tyfus tzv. studenou cestou.

Ve své době byl velkým dobrodincem – léčil zdarma potřebné a podporoval českou kulturu a literaturu. Za své zásluhy byl povýšen do rytířského stavu. Získal také řád Františka Josefa a mnoho dalších řádů a ocenění doma i v cizině.

Dva roky před jeho smrtí v roce 1886 o něm časopis Zlatá Praha napsal, že je to „jev ozářený slunečním jasem vzácné inteligence, zjev sálající blahodějným teplem ryzího, vší sobeckosti prázdného lidumilství.“

Náhrobek MUDr. Antonína Šlechty se nachází na lomnickém hřbitově.

autor: Milan Knotek
Spustit audio