Zastupitelstvo Terezína rozdělují dluhy. Opozice vyčítá vedení města, že nehospodaří dobře

00888920.jpeg
00888920.jpeg

Terezín na Litoměřicku řeší náročnou finanční situaci. Zastupitelstvem hýbají spory o hospodaření. Opozice už kvůli tomu navrhla i odvolání starostky Hany Rožcové z hnutí Ženy Terezínska. Tento návrh potřebná většina nepodpořila, ale vyhrocené názory dál rozdělují radnici.

„Za sebe i opozici musím říct, že nejsme spokojeni s hospodařením města. Město peníze nemá, musí si půjčovat a vzniká obrovské zadlužení,“ říká Zdeněk Rous zastupitel z hnutí „PRO obce a Terezín“.

Opozice namítá i to, že radnice příliš investuje do oprav památek. „V každém případě si musí říct, na co peníze mají a na co ne. Opravovat památky je fajn, a pevnost si to určitě zaslouží, ale město na to prostě ze svého rozpočtu nedosáhne, takže musí hledat peníze jinde,“ konstatuje Rous.

Terezín má dluhy už 17 let

Radnice si nechává zpracovat analýzu finanční situace města. Ta má najít řešení, jak dostat pokladnu z červených čísel, ve kterých je už zhruba od roku 2000. Podle starostky Hany Rožcové z hnutí „Ženy Terezínska“ není možné v současnosti říct, jak na tom město přesně je.

„Terezín v současné době zpracovává výsledky hospodaření za rok 2016, které musí projít auditem. Závěrečný účet hospodaření města bude schvalován a projednáván v zastupitelstvu v květnu 2017,“ vysvětluje Rožcová. Zároveň reaguje i na připomínku o dluzích: „Terezín má úvěry u bank, ale ty úvěry město splácí.“

Starostka zároveň vysvětluje, že město si muselo často půjčit peníze na to, aby mohlo splnit podmínku spoluúčasti na různých dotacích. „Město Terezín je jedna velká památka, a v současné době jednáme jak s krajem, tak s jednotlivými ministerstvy a s vládou o tom, že tak malé město se o tak velkou památku nemůže starat.“

Město podle starostky nezatěžují úvěry, ale provozní náklady

Terezín hospodaří zhruba se čtyřiceti miliony korun. Podle starostky má město obrovské provozní náklady. „Nás nezatěžuje ani tak to úvěrové zatížení, to jsme schopni splácet. Máme ale velké provozní náklady, a musím zmínit, že jsme veřejný opatrovník zhruba 150 opatrovanců, kde na jednoho opatrovance jsou náklady propočítané asi na 30 000 korun za rok. Teprve od roku 2017 dostaneme nějaké peníze na to, abychom tyto náklady mohli hradit.“

Hana Rožcová říká, že některé cesty úspor už jsou jasné, radnice například propustila některé zaměstnance úřadu. „Je potřeba předat nepotřebný majetek státu, snižovat provozní náklady, odprodat nepotřebný majetek a odprodat také byty do rukou nájemníků,“ upřesňuje terezínská starostka.

Město čeká na výsledky ekonomické studie, které mají být hotové v dubnu.