Zapomenuté osobnosti Ústecka: Václav Krčil

Václav Krčil
Václav Krčil

Václav Krčil se narodil 7. února 1892 v Teplicích-Šanově. Jeho mateřský jazyk byla čeština, ovládal ale i němčinu a francouzštinu.

V roce 1912 narukoval do vojenského útvaru v Litoměřicích a do roku 1914 prožil vojnu v Dubrovníku. Během první světové války sloužil jako poddůstojník u jezdectva, pravděpodobně u dragounů. Z jeho vyprávění vnučce to bylo v Africe.

Od roku 1919 až do konce 2. světové války byl zaměstnán jako technický úředník u železničních drah. Z jeho vyprávění je také známo, že byl mimo jiné kastelánem na hradě Střekov.

První záznam se jménem Václava Krčila se zachoval na ohořelém listě kroniky odboru Klubu československých turistů Ústí nad Labem z roku 1935, kde je zmíněn v souvislosti s konáním schůze.

Z této doby se zachovalo jenom minimum informací o činnosti ústeckých turistů. Po záboru Sudet pak byly na základě nařízení z 22. října 1938 na většině našeho kraje zakázány české spolky, včetně toho ústeckého.

Poválečná obnova KČT v Ústí nad Labem

Po osvobození v roce 1945 přišel do Ústí nad Labem turista František Procházka, aby zajistil majetkové poměry po německém Gebirgsvereinu. Dal do novin inzerát, kdo má zájem o turistiku, aby přišel na schůzku do kavárny Zdar na náměstí.

Sešli se tři, mezi nimi i Václav Krčil, který zde žil od konce první světové války i přes okupaci, druhý Jindřich Zásmucký a třetí Procházka.

Znovu sezvali tiskem schůzku zájemců o turistiku na Větruši. Tam se ustavila pobočka Klubu českých turistů s 20 až 25 členy. Tato schůzka proběhla v listopadu 1945.

Následovaly další schůzky, kdy se scházeli nejprve v bytě u Krčila, pak si pronajali noclehárnu v Jirchářích 4, ve které se poté zařídila i kancelář odboru. Tam se pak také 1. dubna 1948 Krčilova rodina přestěhovala – bydleli tam až do dubna 1953.

Koncem roku proběhla ustanovující schůze, na které byl Václav Krčil zvolen do několika funkcí – působil jako referent značkařů a referent pro tisk a rozhlas. Během své činnosti v KČT až do roku 1948 byl také ve sboru vedoucích výletů. V archivním záznamu z 29. ledna 1947 je zmíněno, že byl zaměstnán jako vedoucím oblastní ústředny KČT v Ústí nad Labem s měsíčním platem 3 500 Kč.

Byl nejenom aktivním turistou ale i nadšeným horolezcem. Mezi jeho zájmy patřila klasická hudba, hrál na housle a piano, hezky zpíval, pěkně kreslil a zabýval se také fotografováním.

Jako člověk byl mírné, smířlivé povahy, pravý opak kariéristy, nikam se nedral, především mu šlo o turistiku samotnou. Václav Krčil zemřel 24. března 1972 v Praze.

Spustit audio
autor: Karel Punčochář

Související