Ústečané mohou ovlivnit budoucnost dopravy ve městě

Křižovatka pod Větruší

Obyvatelé Ústí nad Labem můžou ovlivnit budoucí podobu dopravy v krajském městě. Stačí do konce srpna vyplnit pocitovou mapu na městském webu.

Návrhy a náměty občanů poslouží při tvorbě plánu udržitelné městské mobility do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

Lidé můžou označit nebezpečná místa pro motoristy, chodce i cyklisty. Můžou také navrhnout zóny pro pěší nebo se sníženou rychlostí.

Další otázky směřují například k novým trasám MHD nebo k místům pro parkoviště. Konečný plán, tedy náměty občanů v kombinaci s návrhy dopravních odborníků, musí schválit zastupitelstvo.

Spustit audio

Související