Teplice vyhodnocují výsledky zkušebního třídění kuchyňského odpadu

22. duben 2022 09:53

Třídění kuchyňského opadu na několika místech rok testovali v Teplicích. Nosit zbytky potravin do speciálních nádob mohli obyvatelé několika panelových domů. Město teď zjišťuje, jak se to projevilo na obsahu černých kontejnerů na směsný odpad. Několik jich proto prohlédli pracovníci specializované firmy.

Několikačlenný tým z firmy JRK právě na velkou plachtu vysypal jeden ze sedmi černých kontejnerů. A hned se pouští do třídění. Bílou ochranou kombinézu a silné zelené rukavice má na sobě taky Lucie Pečínková.

„Jsou to vlastně čtyři typy plastů, pak tu vidíte kovy – tam jsou nápojové plechovky nebo plechovky od potravin, dále je tam bioodpad, který třídíme do třech různých kategorií, následují papír, sklo, textilie. Plíny, ty se třídit nedají. Dáváme je zvlášť jako samostatnou kategorii – ten infekční odpad opravdu do té černé popelnice patří. Ale 60 až 80 procent toho komunálního odpadu tvoří tříditelné složky,“ shrnuje Pečínková.

Biologicky rozložitelný odpad je 100procentně recyklovatelný

Komunální odpad, to jsou noviny, igelity, kelímky od jogurtů, plechovky od limonád, starý župan, ale i třeba slupky od zeleniny. A právě množství kuchyňského odpadu dnešní kontrola sleduje.

„Zjišťujeme, jestli se za ten rok ten kuchyňský odpad z toho komunálního odpadu dostal,“ vysvětluje Vojtěch Ducháč, regionální manažer poradenské společnosti, která Teplicím pomáhá s projektem třídění biologického odpadu.

„Ten biologicky rozložitelný odpad je jednou z mála složek, které jsou 100procentně recyklovatelné. Ty kompostárny, které mají techniku té hygienizace, tak to mohou dělat úplně krásně,“ dodává Ducháč.

Teplice začaly se zkušebním tříděním kuchyňského odpadu jako druhé město v republice

V Teplicích zkušební třídění kuchyňského odpadu funguje jeden rok – v panelácích na několika různých místech. Podle primátora Hynka Hanzy z ODS vytřídilo 350 zapojených domácností přes 12 tun gastroodpadu.

„My vlastně zjistíme, jestli tam máme to gastro, které jsme tam předtím měli ve zhruba 27 procentech. Mělo by nám to přinést důkaz o tom, že to, do čeho jsme se pustili jako druhé město v republice, že to dává smysl,“ shrnul teplický primátor Hynek Hanza.

Nově už kuchyňský odpad může třídit 700 teplických domácností. Na vytipovaných sídlištích stojí 30 hnědých popelnic, které svozová firma vyváží na kompostárnu.

Spustit audio

Související