Skládka Celio má do konce října doplnit plán řešení likvidace zhruba 3000 tun nebezpečných styrenů

21. září 2022 19:53

Skládka Celio na Mostecku musí doplnit plán likvidace nebezpečných styrenů. Požaduje to Česká inspekce životního prostředí, která tam nebezpečné látky objevila loni. Podle zpracované dokumentace má  firma Celio zlikvidovat styreny, které jsou na skládce uskladněné v sudech.

Informaci o doplnění dokumentace potvrdila bez bližších podrobností mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká. „Dle názoru inspekce je potřeba, vzhledem k povaze uložených styrenových smol, zpracovat projektovou dokumentaci podrobněji,“ uvedla.

Ústecký krajský úřad očekává doplnění dokumentace do konce října. Jaká opatření inspekce požaduje, vysvětlila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Inspekce požaduje otevření všech sudů a kontrolu jejich obsahu

„Nesouhlasí s trvalým odstraněním sudů s obsahem polotekutých nebo polotuhých styrenových smol ve vybudovaných kójích. Požaduje jejich samostatné uložení tak, aby mohly být po nalezení jiného řešení opětovně vyjmuty, zpracovány a odstraněny. Požaduje otevřít každý sud z důvodu kontroly jeho obsahu a vyžaduje řešit emisi těkavých látek při manipulaci se sudy a popsat otevírání sudů,“ shrnula Fraňková.

Podle platného integrovaného povolení by na skládce mohly zůstat styreny, které už zatvrdly. „V souladu s integrovaným povolením skládky Celio to vypadá, že tuhé styreny zůstanou na skládce uloženy,“ potvrdila mluvčí ústeckého krajského úřadu Magdalena Fraňková.

Styrenů na skládce by mělo být zhruba 3000 tun

Podle ředitele strategického rozvoje skládky Celio Karla Šaška společnost požadovanou dokumentaci do konce října doplní. Jak uvedl, cílem je vyřešení situace s uložením zhruba 3000 tun styrenů a zachování provozu skládky.

„Tady jsem relativně krátce a těch informací a těch podkladů je tady minimum, abychom věděli úplně přesné množství. Vycházíme z toho původního celkového projektu, a ten je takový, že předpokládané celkové množství, které by mělo být umístěno na skládce nebezpečných odpadů na skládce Celio, je přibližně 3000 tun,“ konstatoval Šašek.

Jak budou styreny zlikvidovány, má určit právě řešený plán.

Uložení styrenů na skládce Celio vyšetřují i kriminalisté. V souvislosti s uložením nebezpečných látek stíhají devět lidí a dvě právnické osoby. Styreny pocházejí z likvidace staré ekologické zátěže v Nelahozevsi.

autor: Jan Bachorík
Spustit audio

Související