Řidiči se těšili na otevření litoměřického Tyršova mostu zbytečně, stavbařům nepřálo počasí

21. prosinec 2015

Uzavírka, hustá doprava a zpoždění. To všechno od dubna platí pro část Litoměřic kvůli opravě Tyršova mostu. Stavbaři původně slibovali, že do konce roku stihnou most zprůjezdnit. Teď je už ale jasné, že se to nepodaří. Most tak zůstává použitelný stále jen pro chodce.

„Mně to nevadí, já si chodím po lávce. A naopak lidi, kteří jezdí z Terezína, si tady tu náhradní dopravu pochvalují, protože zastávky jsou ve středu města. Mně to nějak dvakrát nevadí.,“ říká Václav Verner.

Nicméně pro řidiče prodloužení oprav příliš dobrá zpráva není.

„Tak na této stavbě je samozřejmě vidět, že je ještě hodně práce k dodělání. A je to způsobeno tím, že i když jsme měli celý rok krásné počasí, tak ten závěr listopadu byl silně deštivý a vlhkost byla tak vysoká, že nám nedovolily normy provádět jak zemní práce, tak izolace, které jsou stěžejní pro tento most,“ říká stavbyvedoucím celé opravy Jiří Vybíral.

Co ještě tedy zbývá dodělat?

Oprava Tyršova mostu v Litoměřicích

„Chybí ta finální část. To znamená dokončení asfaltních souvrství, podkladních vrstev pod asfaltová souvrství, dokončit římsy, zábradlí a takové ty finální viditelné části. A vzhledem k tomu, že nejedou obalovny. A obalovny opravdu nejedou v zimním období v celé republice, tak čekáme v podstatě do té doby, než najedou obalovny, aby se finálová vrstva asfaltu dokončila na tomto mostě,“ popisuje Vybíral.

Počasí sice stavbařům v průběhu roku přálo, přeci jen ale nastaly situace, které práce zdržely

„Těch momentů je strašná spousta. Vzpomeňme si, jak se dělala oprava okružní křižovatky na Vojtěšském náměstí. To souviselo se zabalením celé křižovatky a vše bylo posunuté o měsíc. Pak se prováděly bourací práce. Zjistilo se, že v grafikonu SŽDC není dostatek času na zbourání mostu a celá ta technologie mostu byla přetvořena ze železobetonové desky na nosné trámy…“ vypočítává stavbyvedoucí.

Za další zpoždění mohou podle něj také archeologové nebo spodní voda. Řidiči tak i nadále musí počítat s dopravními komplikacemi ve městě i v jeho okolí. Velmi hustá doprava bývá právě na objízdné trase, hlavně na novém mostě Generála Chábery ve směru od Prahy do Litoměřic a naopak. Opět průjezdný a kompletně opravený by měl být Tyršův most 18. března.

autor: Lucie Valášková
Spustit audio