prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - nový rektor UJEP

17. březen 2011
prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Ve čtvrtek 17. března byl hostem ve studiu RNDr. René Wokoun, CSc., nový rektor UJEP. Poslechněte si celý rozhovor s ním z přiloženého audiozáznamu...

Pohodové chvíle u poslechu Vám přeje Český rozhlas Sever!

Níže naleznete také přepis celého rozhovoru...

Slávka Brádlová, moderátorka: Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever je nový, stále ještě nový rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, profesor René Wokoun, pěkný den.

 

prof. René Wokoun, nový rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Dobrý den.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Tak já si myslím, že bychom přece jenom mohli do úvodu říci něco maličko o vás, jako o osobě. A když jsem tak listovala dostupnými informacemi, říkala jsem si, jestli jste v Ústí nad Labem nezažil ten pocit, kterému se říká déja vu už viděné, protože Univerzita Jana Evangelisty Purkyně je vaší alma mater, ale ta brněnská.

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: To je pravda, já jsem studoval v Brně na tehdy samozřejmě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ta brněnská univerzita změnila rychle název, v podstatě se vrátila k původnímu názvu Masarykova univerzita, který měla až do 50. let. A samozřejmě tady v Ústí nad Labem toho bylo využito, protože Purkyně byl jeden z mála českých vědců, který je dodneška citován a ve světě uznávám.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: A má to svoji i historickou logiku, protože pocházel z Libochovic, což je zámek tady v Ústeckém kraji. Takže vazba na region je samozřejmá. Studoval jste geografii, pak jste se začal věnovat národnímu hospodářství. Tak jste člověk, který věří na to, že prostředí člověk determinuje, nebo jste optimista, co se týká lidského vlivu zpátky na prostředí?

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Já jsem studoval geografii, to je pravda, ale zaměřil jsem se na ekonomickou geografii. A začal jsem se posléze zabývat rozvojem, regionálním rozvojem a takhle jsem se dostal k hospodářské politice a národnímu hospodářství, protože to jsou spojité nádoby. V podstatě ten regionální rozvoj a regionální ekonomika je v podstatě takovou střední úrovní mezi národním hospodářstvím a podnikovou ekonomikou. A zabývá se také hodně, řekněme, nejen rozvojovým územím, ale také z komplexního hlediska. Využívá se tam všech možných přístupů a metod. Takže takto jsem se ocitl pak na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde jsme založili nový obor od roku 1992 právě s názvem Regionální rozvoj. Ještě to bylo spojeno s veřejnou správou. Tady do Ústí jsem se dostal ale dříve než jenom teď jako rektor. My jsme tady založili ještě s paní rektorkou bývalou Ritschelovou centrum, výzkumné centrum pro konkurenceschopný a udržitelný rozvoj regionu, což je společné pracoviště Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Vysoké školy ekonomické. Ale má to sídlo v Ústí nad Labem a stal jsem se vlastně šéfem tohoto výzkumného centra.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Předpokládám, že toto centrum funguje i nadále.

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Funguje, bude mít ale nového ředitele, protože já bych ho už nevedl nadále a má několik projektů zaměřených i do otázek regionální statistiky a statistiky životního prostředí a samozřejmě rozvoje regionu, spolupráce mezi regiony a tak dál.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: No, a letošní rok vám přinesl jmenování do funkce rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, což je taková porce práce a zodpovědnosti, že si to vyžaduje samostatnou kapitolu.

 

písnička

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte našeho dnešního hosta rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem profesora René Wokouna. No, a pojďme k té funkci. Tak nevím, jestli je to jako u politiků, že i rektor dostane svých 100 dnů hájení, ale vy jste asi musel nastoupit a okamžitě začít, protože jsou věci, které se odkládat nedají, natož pak 100 dnů.

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Tak každý, kdo nastoupí do nové funkce, zjistí leccos zajímavého, otevře skříň, vypadne malý nebo větší kostlivec. Naštěstí jich na mě tolik nevypadlo, ale samozřejmě řada věcí se musí kontinuálně řešit, protože to už nemohla končící rektorka ani dotáhnout, nedalo se to z časových důvodů. Takže to si na mě počkalo, to je pravda. 100 dnů hájení, to platí spíš pro politiky. Tady to tak úplně neplatí.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Víme, že jste aktivní i třeba v radě vysokých škol, takže máte přehled, máte možnost srovnání úrovní jednotlivých fakult nebo univerzit. Tak jak si ta ústecká univerzita stojí?

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: No, v některých ukazatelích, řekněme, je na průměru, v některých jiných je to poněkud slabší. Například v publikační činnosti univerzita bohužel se dostala z třetího nejhoršího místa na druhé nejhorší místo za poslední 3 roky. Takže tady vidím hlavní úkol nejenom můj, ale i děkanův fakult, aby pozvedli publikační činnost a vědeckou činnost svých akademických pracovníků, protože jinak univerzita na to doplatí i finančně a prestižně.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: V čem vidíte příčinu, je to tím, že by zdejší odborní pracovníci, vědečtí pracovníci nepracovali nebo nepublikují? A možná že i tady tak trochu platí: o kom nemluví, jako by nebyl.

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Tak rozdíly jsou jak mezi jednotlivci, tak i mezi fakultami. Některé fakulty mají poměrně značnou publikační činnost. Třeba fakulta přírodovědecká. Některé nové součásti univerzity samozřejmě úměrně tomu, že fungují krátkou dobu, má jenom třeba bakalářské studium, tak samozřejmě ta publikační činnost je poměrně slabší. Ono také jde o to, aby se dotvořil motivační systém pro učitele univerzity, aby to motivovalo. On už tady nějaký fungoval, každá fakulta měla svůj, ale zřejmě to nestačilo.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: No, je pravda, že záleží také na tom pedagogickém úvazku, jestli vůbec potom ten člověk má čas, má energii na to, aby se věnoval výzkumu a pak jestli má další penzum času a energie na to, aby publikoval.

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: To je pravda, ale platí jedna zásada, až na výjimky, že určitý díl by měl být věnován výuce a vůbec přípravě na výuku a na zkoušení a podobně. To se dá tak odhadnout, je kolem dvou třetin přibližně, může to být i o něco méně. No, a pak určitý díl, co zbývá, ale zase ne celý, by měl být věnován výzkumné a vědecké práci. No, samozřejmě ten nejmenší díl, který bohužel mnohdy nabobtná, administrativní práce.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Ještě jeden velký úkol je před vámi a to je dostavba kampusu, čili celého areálu, který by měl univerzitě posléze sloužit. Sama jsem nedávno tím areálem prošla, musím říci, že doznal velkých změn, ale to si necháme do další kapitoly.

 

písnička

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem profesor René Wokoun je naším dnešním hostem. No, a teď je před námi kapitola, která, řekl bych, vydá ne na jeden, ale i klidně na 2 nebo 3 lidské životy, protože dobudování univerzitního kampusu v Ústí nad Labem, připomenu, že se jedná o areál bývalé nemocnice, který se postupně přerozuje, upravuje pro potřeby univerzity. Tak to je asi záležitost hodně náročná. Řekla jsem, že sama jsem areál nedávno prošla. Příjemně mě překvapily třeba výtvarné objekty, což jsou práce studentů jedné z fakult, a to si myslím, že je docela v pořádku, aby studenti sami pro sebe to prostředí nějakým způsobem zvelebili. Jenomže podstatné je to technické zázemí, podstatný je stavební stav, tak co je před vámi?

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Tak každopádně se kampus bude postupně jaksi dostavovat. Momentálně je v běhu dokončení výběrového řízení na v podstatě, řekněme, jakoby výstavbu, výstavbu multifunkčního centra, kde bude knihovna a další pracoviště. To zřejmě letos začne ta výstavba, doufejme, a příští rok skončí. Ta výstavba je plánovaná na něco déle než rok, takže by to příští rok mohlo být hotové. A pak pravděpodobně, tohle nemám ještě stoprocentně zajištěno, by mělo dojít k dalším úpravám. Ta slavná budova, na kterou v Ústí nad Labem, kde kdo rád vzpomíná, neb se tam kdy kdo narodil, ta, není vyloučeno, bude zbourána, protože nevyhovuje technicky, je to prostě jinak konstruováno a je taky už dost zastaralá v takovém dosti nepříjemném stavu.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Má své odžito, ano.

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Takže tam by pak vyrostl nový pavilon Přírodovědecké fakulty.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Plány veliké. Myslím, že to je možná lehce od té vaší původní profese nebo těžce od té vaší původní profese, co všechno dnes musíte ohlídat nebo zabezpečit nebo čím se zabývat. K té odborné práci bych se také ráda ještě dostala, ale setrvejme u toho kampusu. Počítá se s tím, že objekty, které dnes slouží jako koleje a které byly účelově budovány, nakonec univerzita opustí?

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Tak některé objekty univerzita má volné už v současnosti. To jsou spíš takové ty vily Vaňov, areál Vaňov. Ale pak samozřejmě koleje úplně opouštět nebude, dojde k určitým přesunům. Ale to uvidíme, až, až se ty části kampusu budou dostavovat. Tak podle toho se rozhodneme aktuálně.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: V souvislosti právě s těmi stavebními pracemi a úpravami se musím zeptat, přišla už chvilka, kdy jste si řekl: měl já jsem to vůbec zapotřebí?

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Tak já jsem ve funkci druhý týden, takže to zatím ještě nepřišlo.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Tak já vám přeji, aby to ani nepřišlo, abyste všechno zvládal. Ale jak jsem řekla, ráda bych se zastavila i u vaší odborné práce.

 

písnička

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Tím hostem je dnes profesor René Wokoun, rektor, nový rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. No, a konečně alespoň malá chvilička vyšetřena pro vaši odbornou práci, protože máte uvedeno, že jste i expertem OECD, čili řekněme to po česku, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. No, a také mám před sebou jednu z vašich publikací Ekonomika v prostoru, svět, střední Evropa, Evropská unie, právě zmíněná OECD a Česká republika. Našla jsem si tam kraj Ústecký i kraj Liberecký, protože pro oba tyto kraje vysíláme. Byla tam analýza současného stavu, byla tam naznačená východiska. A mě by zajímalo, jak vážně ta východiska, ty návrhy, popřípadě i analýzy, berou ti, kteří naši společnost řídí a národní hospodářství spravují.

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: No, když jsme před v podstatě 12 lety začali připravovat Národní rozvojový plán České republiky, z pohledu přípravy nástup České republiky do Evropské unie, tak tam bylo shrnuto, co je národní hospodářství, jednotlivé regiony, jednotlivé úseky, tak byla tam i kromě klasických analýz i část návrhová, strategická, tak ty návrhy se braly vážně, diskutovaly se na určitých dost vysokých úrovních, řídilo ty práce ministerstvo pro místní rozvoj a tam byli zástupci ostatních ministerstev. Takže to pak vstoupilo do té vyjednávací fáze České republiky právě o ty různé /nesrozumitelné/ dokumenty a přísun prostředků ze strukturálních fondů České republiky.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Teď nevím, jestli vás potěším, možná že ano. Když jsem se v knihovně pídila po vaší práci, ta publikace, o které mluvím, byla jediná dostupná, jinak všechno rozpůjčeno. Tak jsem tak trochu přemýšlela, jestli jste přísným panem profesorem, který nutí studenty, aby se nořili do jeho prací a studenti vás berou vážně, anebo jestli třeba si to půjčil i někdo, co já vím, z úřadu kraje.

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: To těžko říci, ale doufejme, že ano. Informování o takovýchto knížkách a publikacích jsou. My navíc vydáváme i časopis Regionální studia, kde vychází různé analýzy i návrhové články s doporučeními a strategie. Tak to chodí na krajské úřady na všechny v České republice i na některé magistráty, pokud měly zájem. Takže ono se dá říci, že ta reflexe je z výzkumu do praxe, ale jenom určitá. Samozřejmě politici mají právo si určité věci rozhodnout sami, myslím tím politici třeba na té regionální úrovni, krajské nebo i nižší. Nicméně taky za to pak mohou nebo musí nést zodpovědnost, že jo, když na doporučení nedají, tak...

 

Slávka Brádlová, moderátorka: No, pak je tam ještě otázka těch financí, o které, jak klasik řekl, jde až na prvním místě. Ale pojďme to dnešní naše setkání ukončit něčím přece jenom trochu lehčím, než je práce, než je starost o univerzitu a to je relaxování, protože člověk by měl umět vypnout, měl by umět dobít baterky. Máte na to nějaký recept?

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: No, receptů by bylo hodně, otázka času. Já jsem dřív rád chodil na houby, to ale už jsem se v poslední době tolik nedostal. Poznám především houby hřibovité a houby jedlé. Pak rád poslouchám hudbu, ale takovou, která je z dob mého mládí, protože já jsem dělal i diskotéky kdysi dávno a zaměřoval jsem se spíš na rock, na rockovou hudbu. A pak samozřejmě rád jsem chodíval na procházky po horách i jsem lyžoval, to se snažím ještě i dneska chodit po horách, ale přiměřeně už svému stavu.

 

Slávka Brádlová, moderátorka: Tak možná byste mohl říkat přiměřeně mým časovým možnostem, ono to trošku líp zní. Díky za váš čas, díky za zajímavé povídání. Doufám, že u mikrofonu Českého rozhlasu Sever nejste naposledy, protože univerzita nesídlí tak daleko, abychom k sobě tu cestu nenašli. Pro dnešek díky a hezký den.

 

prof. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Na shledanou.