Planetárium - SOUTĚŽ

19. únor 2004

Soutěžit s námi můžete dvanáctkrát do roka - obvykle v posledním Planetáriu v měsíci. Ve hře je pokaždé hodnotná knížka. STATUT SOUTĚŽE

Otázka je zveřejňována v závěru pořadu a ihned po jeho skončení je její znění k dispozici i na tomto místě.
Vaše odpovědi zasílejte prostřednictvím elektronické pošty na adresu planetarium@ul.rozhlas.cz. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude pokud možno co nejpřesnější a nejúplnější.
Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce vám sdělíme dva týdny po odvysílání otázky, opět v rámci pořadu; současně se vše objeví i na webu.

OTÁZKA MĚSÍCE ÚNORA

Ptát se vás budeme na jednu konkrétní osobu.
Tento americký dobrodruh a spisovatel cestoval po světě ve 20. a 30. letech 20. století. O svých cestách psal poutavé cestopisy, které vyšly v mnoha vydáních i česky. Napište nám nejen jeho jméno. Napište nám všechno, co o něm víte. Pokud připojíte osobní dojem z některé jeho knížky, bude vám to přičteno k dobru.
A proč se vás ptáme právě na něj? Protože je zřejmě jediným člověkem, který dobrovolně a bez následků skočil do známé Studně smrti v mayském Chichen Itza. Uznejte, že k Mayské knize mrtvých se podobná otázka dobře hodí.
Na vaše odpovědi čekáme nejdéle do nedělní půlnoci 29. února.

K odpovědi nezapomeňte připsat také své jméno a adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Správnou odpověď a jméno výherce najdete na tomto místě v sobotu 6. března.

OČ TENTOKRÁT SOUTĚŽÍME?

Jak už bylo řečeno - o Mayskou knihu mrtvých. Jde o překlad a výklad tzv. Pařížského kodexu ve srovnání s Madridským a Drážďanským kodexem. Tyto kodexy jsou takřka jedinými dochovanými původními písemnými památkami starých Mayů, obyvatelů středoamerického poloostrova Yucatán a přilehlých oblastí; všechny ostatní kodexy zničili španělští dobyvatelé. Samotné mayské písmo bylo víceméně rozluštěno teprve nedávno. Autorem doslovného překladu Pařížského kodexu je francouzský esoterik Paul Arnold. Svůj překlad doprovodil rozsáhlým komentářem, v němž upozorňuje na metafyziku mayského pojetí života, smrti a reinkarnace. Výjimečností Arnoldova přístupu k překladu mayštiny bylo její srovnávání s klasickou i mluvenou čínštinou. I proto není jeho Mayská kniha mrtvých knihou, ze které by byli odborníci na kulturu starých Mayů právě nadšeni, ale pokud vám nemá přinést nic jiného, jsou v ní alespoň pěkné obrázky.

HODNĚ ŠTĚSTÍ
Spustit audio