Planetárium - SOUTĚŽ

19. únor 2004

Soutěžit s námi můžete dvanáctkrát do roka - obvykle v posledním Planetáriu v měsíci. Ve hře je pokaždé hodnotná knížka. STATUT SOUTĚŽE

Otázka je zveřejňována v závěru pořadu a ihned po jeho skončení je její znění k dispozici i na tomto místě.
Vaše odpovědi zasílejte prostřednictvím elektronické pošty na adresu planetarium@ul.rozhlas.cz. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude pokud možno co nejpřesnější a nejúplnější.
Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce vám sdělíme dva týdny po odvysílání otázky, opět v rámci pořadu; současně se vše objeví i na webu.

OTÁZKA MĚSÍCE ÚNORA

Ptát se vás budeme na jednu konkrétní osobu.
Tento americký dobrodruh a spisovatel cestoval po světě ve 20. a 30. letech 20. století. O svých cestách psal poutavé cestopisy, které vyšly v mnoha vydáních i česky. Napište nám nejen jeho jméno. Napište nám všechno, co o něm víte. Pokud připojíte osobní dojem z některé jeho knížky, bude vám to přičteno k dobru.
A proč se vás ptáme právě na něj? Protože je zřejmě jediným člověkem, který dobrovolně a bez následků skočil do známé Studně smrti v mayském Chichen Itza. Uznejte, že k Mayské knize mrtvých se podobná otázka dobře hodí.
Na vaše odpovědi čekáme nejdéle do nedělní půlnoci 29. února.

K odpovědi nezapomeňte připsat také své jméno a adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Správnou odpověď a jméno výherce najdete na tomto místě v sobotu 6. března.

OČ TENTOKRÁT SOUTĚŽÍME?

Jak už bylo řečeno - o Mayskou knihu mrtvých. Jde o překlad a výklad tzv. Pařížského kodexu ve srovnání s Madridským a Drážďanským kodexem. Tyto kodexy jsou takřka jedinými dochovanými původními písemnými památkami starých Mayů, obyvatelů středoamerického poloostrova Yucatán a přilehlých oblastí; všechny ostatní kodexy zničili španělští dobyvatelé. Samotné mayské písmo bylo víceméně rozluštěno teprve nedávno. Autorem doslovného překladu Pařížského kodexu je francouzský esoterik Paul Arnold. Svůj překlad doprovodil rozsáhlým komentářem, v němž upozorňuje na metafyziku mayského pojetí života, smrti a reinkarnace. Výjimečností Arnoldova přístupu k překladu mayštiny bylo její srovnávání s klasickou i mluvenou čínštinou. I proto není jeho Mayská kniha mrtvých knihou, ze které by byli odborníci na kulturu starých Mayů právě nadšeni, ale pokud vám nemá přinést nic jiného, jsou v ní alespoň pěkné obrázky.

HODNĚ ŠTĚSTÍ
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...