Návrh nového územního plánu Ústí nad Labem sklidil kritiku

16. červen 2011

Návrh nového územního plánu Ústí nad Labem veřejně představili zastupitelé města. Největší kritiku sklidil plán na odlehčení centra Ústí nad Labem od dopravy, který počítá s několika tunely a mosty.

Tři tunely nejméně šest kilometrů dlouhé, dva nové mosty přes Labe a dlouhé přemostění nádraží - tak vypadá plán na odlehčení centra Ústí nad Labem od dopravy. Na středečním veřejném projednávání návrhu nového územního plánu sklidil největší kritiku.

Tunely pod Střížovickým vrchem a Větruší by byly propojené mostem přes nádraží. Na střekovskou stranu města by auta jela po novém mostě a opět vjela do tunelu. Další most by pak vedl do Krásného Března. Proti těmto plánům dalo téměř 900 lidí několik desítek námitek.

Lidé se obávají, že už jenom plány na tunely sníží ceny jejich domů a pozemků a budou neprodejné. Vedoucí projektant Petr Vávra zmínil, že vyústění tunelu ve staré zástavbě za rondelem schválili před rokem zastupitelé.

„Původní varianta, kterou jsme navrhovali my, řešila zvětšení původní křižovatky a zaústění tunelového úseku přímo do této křižovatky, což z hlediska dopravního bylo výrazně kvalitativně lepší. My jsme tuto variantu upřednostňovali, nazvali jsme jí variantou A a byla předložena vedle varianty B. Jelikož byly v průběhu projednávání konceptu jediné námitky vzneseny k variantě A a variantě B nebyla vznesena námitka žádná, dá se z toho logicky odvodit, že zastupitelstvo rozhodlo o výběru varianty svým usnesením a my jsme zpracovali tento návrh v souladu s usnesením zastupitelstva.“ vysvětluje Petr Vávra.

Na veřejném projednávání zazněly z řad obyvatel také pochybnosti o tom, že tunely a mosty dopravě v centru skutečně odlehčí a že se vůbec někdy začnou stavět. Podle náměstka primátora Jana Řeřichy Ústečané nemohou očekávat, že stavby začnou v nejbližších letech.

„Jsem přesvědčen o tom, že pokud by někdy v budoucnu k těmto stavbám došlo, může je realizovat pouze stát a nikoli město a ani město by je realizovat nemělo, stejně jako kdysi nemělo stavět mariánský most – mělo přesvědčit stát aby jej postavil sám.“

Během projednávání měli lidé i podrobnější dotazy, konkrétních odpovědí se ale prakticky nedočkali. S tím nebyl spokojený Jan Kvapil z neformálního sdružení "Bukovská dom-obrana". „Byl to výsměch. Ti lidé, kteří nám měli odpovídat odpovídali na něco jiného než na co jsme se jich ptali a nebo, mám pocit, v některých případech i lhali do očí.“ říká Kvapil.

Až se úředníci a projektanti vypořádají se všemi námitkami a připomínkami, budou na podzim o novém územním plánu hlasovat zastupitelé města.

autor: hau
Spustit audio