Na jedné z plánovaných tras děčínského dálničního přivaděče došlo k sesuvu půdy

Jan Štefan z Děčínského fóra u sesuvu
Jan Štefan z Děčínského fóra u sesuvu

Sesuv v děčínském Václavově před několika dny ukázal, jak nestabilní jsou svahy, kde by se mohl stavět přivaděč k dálnici D8.

Majitel pozemku začal s terénními úpravami před stavbou rodinného domu. Přes noc se ale svah, s přiléhavým názvem Na Skluzu, dal do pohybu.

„Nechal jsem si v roce 2019 zpracovat přes mého projektanta geologickou zprávu, která jasně hovoří o tom, že základové poměry v dané lokalitě jsou jednoduché – to mě utvrdilo v tom, že tam žádný takový problém vzniknout nemůže,“ ukazuje Jan Seifert tlustou složku se všemi potřebnými povoleními a projektem na rodinný dům, který koupil i s pozemkem.

Sesuv ale naděje na stavbu pohřbil. Navíc poškodil i dům sousedů, kteří se museli dokonce na čas evakuovat.

Mezi prvními, kdo sesuv popsal, byl Petr Kycl z České geologické služby. V jeho zprávě z místa se dočteme, že jde o dobře známou lokalitu v nejrizikovější kategorii.

„Region Děčínska a Ústecka patří v rámci České republiky mezi území, která jsou nejvíc náchylná ke vzniku svahových pohybů. Proto by určitě stálo za to jít do jakékoli výstavby s respektem k té krajině,“ konstatuje Kycl.

Dodává, že přímo v Děčíně probíhá měření – například pod vrchem Výrovna, kde se celý svah posouvá konstantní rychlostí centimetr za rok dolů do údolí.

Geodeti u místa sesuvu

Na geologické studie odkazuje i Jan Štefan, aktivista z Děčínského fóra, které se věnuje tématu chystaného dálničního přivaděče. Jedna z navrhovaných tras prochází přímo tímto sesuvným územím.

„Tady vidíte, že se tu nedá postavit bez problému ani rodinný dům, natož dálniční přivaděč, který má místy čtrnácti až sedmnáctimetrové zářezy a náspy, které zatěžují celý svah.

ŘSD: záleží na tom, jak dopadnou průzkumy všech potenciálních tras pro dálniční přivaděč

Podle písemného vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ale aktuální sesuv nemusí tuto variantu dálničního přivaděče diskvalifikovat. Záleží, jak dopadnou geologické průzkumy vše tří tras.

„Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů, možná rozhodující, k porovnání variant v rámci procesu EIA. Zpracování průzkumu je jedním z požadavků stanoviska krajského úřadu, kterým byla Ředitelství silnic a dálnic vrácena dokumentace EIA k přepracování.“

Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že přepracování posouzení vlivu na životní prostředí zabere více než rok.

Spustit audio

Související