Městu Ústí nad Labem se stále nedaří pronajmout prostory tak zvaného "zanádraží"

Ústí nad Labem - hlavní nádraží
Ústí nad Labem - hlavní nádraží

Ústí nad Labem se stále nedaří pronajmout prostory tak zvaného zanádraží. To už od května zeje prázdnotou. Město se je snažilo nejdříve pronajmout jednotlivě, zatím se nezdařil ani pronájem celého prostoru. Jak je možné, že někdo nechce obchody v centru města?

Možný háček je v tom, že jde spíše o hrubou stavbu třinácti obchůdků – když je město z evropských peněz stavělo, bylo podmínkou dotace to, že je nemůže dostavět do konce.

Kdo by měl o obchody zájem, musí tedy nejprve investovat do jejich dostavby. Kromě toho by měl nájemce na starost i pěší zónu se čtyřmi kašnami, zeleň, lávku k přístavišti a parkoviště.

Radní mají v plánu vypsat nové výběrové řízení – tentokrát by měli mít zájemci čas třicet dní místo obvyklých patnácti. Radní také využijí pro oznámení výběrového řízení nejen úřední desku, ale také místní noviny. Pokud se nepodaří najít nájemce, měly by na řadu přijít Městské služby a obchody dostavět z městských investic.

Dalším problémovým bodem je parkoviště pod obchody, do kterého zatéká. Firma Průmstav, která celý komplex stavěla, uznala reklamaci – zjistila že největším problémem je zřejmě ucpaná kanalizace stavebním materiálem. Plánuje tedy průplach celé kanalizace a pokud to nepomůže, firma je připravena i na další scénáře. V každém případě by mělo být vše vyřešeno do dubna tohoto roku.