Lubenec nesouhlasí s vybudováním úložiště jaderného odpadu

11. listopad 2014

V Lubenci na Lounsku stát povolil geologický průzkum. Jde totiž o jedno z míst, kde by v budoucnu mohlo být úložiště jaderného odpadu. Obec se záměru státu brání, zatím však marně.

Obyvatelé Lubence na Lounsku jsou znepokojení rozhodnutím státu, který má jejich obec vytipovánu jako jednu z těch, kde může úložiště vzniknout. Sloužit by mělo od roku 2065. Obec podala proti rozhodnutí námitku, ministerstvo životního prostředí ji ale zamítlo.

Lubenec v tomto směru podniká řadu kroků. Vypsal například referendum, které vyznělo jasně v neprospěch úložiště. Proti záměru vybudovat na katastru obce úložiště radioaktivního odpadu bylo 83% obyvatel obce. Lubenec patří mezi sedm lokalit v Česku, ve kterých stát stavbu úložiště jaderného odpadu zvažuje.

Ministerstvo životního prostředí teď, i přes nesouhlas obce, vyhlásilo Lubenecko za tzv. průzkumnou oblast. Podle vyjádření ministerstva nemělo zákonnou možnost vyjádřit se opačně. Správa úložišť radioaktivního odpadu tady tak může zahájit průzkumné vrty. To se obcí nelíbí a je připravena se úložišti i nadále aktivně bránit.

autor: Jan Beneš
Spustit audio