Lidé v Děčíně se sejdou na veřejném projednávání změny územního plánu kvůli Folknářské spojce

13. červen 2024 08:18

13. června odpoledne se mohou lidé v Děčíně seznámit s podrobnostmi nového obchvatu části města, takzvané Folknářské spojky. Veřejné projednávání s výkladem podrobností začíná v zasedací místnosti budovy děčínského magistrátu na ulici 28, října ve 14:30.

Folknářská spojka by měla vyvést rušnou dopravu z městské zástavby kolem Kamenické ulice. Ta je nejfrekventovanější ulicí, alespoň co se dopravy týče, ve městě. Je to silnice první třídy, kterou motoristé vyjíždí směrem z Děčína na Ludvíkovice a dál na Českou Kamenici.

Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem celé stavby, plánuje přeložit tuhle silnici a vést ji částečně přes městskou část Folknáře. Její výstavba je pak v plánu v roce 2026.

Kudy přesně komunikace povede a jakou zátěží bude její stavba pro dopravu ve městě i obyvatele dotčené lokality znamenat, se lidé dozvědí 13. června od 14:30 v budově magistrátu B1.

Ke změně územního plánu, ke které muselo město kvůli stavbě přeložky silnice I/13přistoupit, mohou lidé stále ještě dávat připomínky, a to do 20. června.

Plánovaná Folknářská spojka získala kladné posouzení vlivu na životní prostředí, takzvanou EIA, od krajského úřadu už v roce 2019.

Ve hře byly původně dvě varianty, kudy by bylo možné silnici vést, podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla nakonec společnost pracuje s variantou jedinou, která nezasahuje do zastavěného území a je tedy ohleduplná vůči obyvatelům v okolí.

Ředitelství silnic a dálnic přesto potřebuje s veřejností projednat změnu územního plánu kvůli tomu, že v jednom místě stavba oproti plánu opouští vyznačený koridor. Celkově by pak stavba Folknářské spojky měla stát přes dvě miliardy korun.

Spustit audio

Související