Josef Strouhal: Hádej, hádej, hadači

Kolik je polovina čtyřnásobku poloviny čtvrtiny?

Knihu Josefa Strouhala s ilustracemi Jiřího Kalouska z produkce nakladatelství Albatros můžete získat, pokud správně zodpovíte výše uvedenou soutěžní otázku, kterou jsme pro vás právě z této knížky vybrali.

Vaše odpovědi zasílejte e-mailem na adresu planetarium@rozhlas.cz nejpozději do neděle 21. července. Nezapomeňte připsat také své jméno a adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Více informací o knize najdete na našem webu.

Správná odpověď na minulou otázku

Některé hmotné objekty vesmíru fungují jako tzv. gravitační čočky. Jak takové čočky vznikají a působí, co a jak nám ukazují a kdy byla pozorována první z nich?

Objekty obrovské hmotnosti, jako jsou černé díry nebo velké galaxie, které leží mezi zdrojem záření a pozorovatelem, zakřivují dráhu světla vycházejícího ze zdroje podobně jako skleněná čočka. Vznikne tak falešný obraz vzdáleného objektu, nebo dokonce několik obrazů. Ty mohou být i zakřivené do obloukových tvarů, a pokud jsou tělesa na dokonalé přímce, může se „čočkovaný“ zdroj jevit dokonce jako prstenec, kterému se říká Einsteinův. Článek, popisující (tehdy jen hypotetický) efekt gravitačních čoček publikoval Albert Einstein v roce 1936. První z nich pak byla doopravdy pozorována před 40 lety, v roce 1979 – a od té doby mnohokrát.

Knížku Rüdigera Vaase „Prostě Einstein“ od nás za svou odpověď dostane pan Michael Přenosil z Mostu, knihou „Prostě Hawking“ od téhož autora snad potěšíme pana Oldřicha Petrželku z Plzně. Gratulujeme!

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.