Josef Blau, kronikář šumavských sedláků Králováků

Archiv. Ilustrační foto
Archiv. Ilustrační foto
0:00
/
0:00

Výročí týdne tentokrát připomene Josefa Blaua. Narodil se 12. srpna 1872 v Nýrsku na Klatovsku.

Po ukončení školní docházky pracoval v Bílině jako písař advokáta, který ho přiměl zapsat se na učitelský ústav v Praze. Po absolutoriu učil na školách v okolí Nýrska a nakonec i ve městě samotném. Josef Blau se po celý život se zajímal o vlastivědu a historii rodného kraje a zároveň měl i jistý literární talent.

Vedl například nýrskou kroniku, zpracoval dějiny nýrských Židů a především se orientoval na kulturu a dějiny takzvaných Králováků. Svobodných  sedláků ze Šumavy, kteří měli podle starobylého privilegia od českého krále střežit stezky a zlaté doly a za to požívali řadu výsad. Vedle řady menších studií o nich Blau sepsal i obsáhlejší publikaci Geschichte der künischen Freibauern im Böhmerwald.

Psal také o nýrských sklárnách nebo o šumavských řemeslech a průmyslu. Sbíral i lidové pohádky, legendy a vyprávění, které vydával. Ve spolupráci s ředitelem klatovského muzea Karlem Hostašem přeložil do němčiny Jana Cimburu od Jindřicha Šimona Baara.

V roce 1939 se stal členem Německé akademie věd a umění v Praze. Po roce 1945 Josef Blau nuceně odešel do Německa, kde dál pokračoval v literární činnosti. Vysloužil si tak členství v Collegiu Carolinu a získal Spolkový kříž za zásluhy. Zemřel v roce 1960 ve Straubingu.

Die Rubrik Jahrestage der Woche erinnert Sie diesmal an Josef Blau. Er wurde am 12. August 1872 in Ober Neuern im Bezirk Klatau geboren.  Nach dem Schulabschluss war er als Schreibgehilfe eines Rechtsanwalts in Bilin beschäftigt. Er brachte ihn dazu, in die Lehrbildungsanstalt in Prag einzutreten. Nach deren Abschluss unterrichtete er an mehreren Schulen in der Umgebung von Neuern und zuletzt in der Stadt selbst.

Josef Blau interessierte sich sein ganzes Leben lang für Heimatkunde und Geschichte seiner Heimatregion, und gleichzeitig verfügte er über gewisse literarische Begabung. Er führte die Chronik der Stadt Neuern, verfasste das Buch Geschichte der Juden in Neuern, und vor allem orientierte er sich auf die Kultur und Geschichte der sogenannten Künischen Freibauern.

Das waren freie Bauern im Böhmerwald, die nach dem alten vom tschechischen König verliehenen Privileg die Fußpfade und Goldgruben sicherten, und dafür konnten sie verschieden Vorrechte genießen. Blau schrieb über sie mehrere Studien, unter anderem auch ein umfangreiches Werk Geschichte der künischen Bauern im Böhmerwalde.

Er schrieb auch über Glaswerke in Neuern oder über Handwerke und Industrie in Böhmerwald. Er sammelte Märchen, Sagen und Erzählungen, die er dann veröffentlichte. In Zusammenarbeit mit Karel Hostaš, dem Direktoren des Museums in Klattau übersetzten sie das Buch Jan Cimura von Jindřich Šimon Baar ins Deutsche.

Im Jahre 1939 hatte ihn die Deutsche Akademie der Wissenschaften und Künste in Prag zum Mitglied ernannt. Er verdiente sich auch die Mitgliedschaft in Collegium Carolinum, und erhielt das Bundesverdienstkreuz.  Er starb im Jahre 1960 in Straubing.