Jim Ottaviani, Leland Myrick: Hawking

Kdo získal Nobelovu cenu za objev tzv. reliktního záření, které se ukázalo být poslední doznívající ozvěnou velkého třesku? Kdy a jak k tomuto objevu došlo?

Pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku, máte šanci získat grafický román „Hawking“ z produkce nakladatelství Grada.

Vaše odpovědi zasílejte e-mailem na adresu planetarium@rozhlas.cz nejpozději do neděle 30. srpna. Nezapomeňte připsat také své jméno a adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Více informací o knize najdete na našem webu.

Správná odpověď na minulou otázku

Kdy byl v českých zemích povinně zaveden jednotný středoevropský čas, který definitivně nahradil jednotlivé časy místní? A která instituce byla průkopníkem této změny?

Jednotný středoevropský čas byl u nás, stejně jako v celém tehdejší Rakousku-Uhersku, zaveden roku 1891, a to 1. října. To byl totiž první den platnosti zimního jízdního řádu pro rakousko-uherské železnice; současně byl jednotný čas zaveden i na poštách. Právě železniční dopravní společnosti byly průkopníky zavádění jednotného času. Při cestování na větší vzdálenosti v rovnoběžkovém směru, třeba jen po území monarchie, se totiž projevoval časový rozdíl mezi místními časy v řádu až desítek minut. To se pak špatně sestavují jízdní řády… S návrhem na zavedení pásmového času v Evropě, a tedy i času středoevropského přišli v létě roku 1890 zástupci maďarské železnice. Do roka byl přijat.

Knihu Carla Rovelliho Řád času od nás za správnou odpověď dostane paní Kristýna Junová z Jindřichova Hradce. Gratulujeme.

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.