Česká minulost pohledem archeologa

Nejstarší obří černá díra může astronomům pomoct pochopit temné období vesmíru
Nejstarší obří černá díra může astronomům pomoct pochopit temné období vesmíru

(Orientační tabulka podle Karla Sklenáře, 1993 - upraveno.) Časové hranice jsou jen přibližné. Zkratky: k. - kultura, ker. - keramika. Údaje za lomítkem platí pro Moravu a Slezsko.

PALEOLIT (starší doba kamenná)
nejstarší (asi 1,8 milionu - 900 tisíc př. n.l.)
starší (asi 900 tisíc př.n.l. - 250 tisíc př.n.l.)
střední - moustérien (250 - 40 tisíc př.n.l.)
mladší - szeletien, aurignacien, gravettien (pavlovien), magdalénien (40 - 10 tisíc př.n.l.)
pozdní (10 - 8 tisíc př.n.l.)

MEZOLIT (střední doba kamenná)
(8 - 5,5 tisíce př.n.l.)

NEOLIT (mladší doba kamenná)
starší a střední - lineární ker. (5,5 - 4,5 tisíce př.n.l.)
mladší - vypíchaná ker., lengyelská k. (moravská malovaná ker.) (4,5 - 4 tisíce př.n.l.)

ENEOLIT (pozdní doba kamenná)
časný a starší - jordanovská k., ker. nálevkovitých pohárů (4 - 3,5 tisíce př.n.l.)
střední - kanelovaná ker., k. řivnáčská/jevišovická, k. chamská (3,5 - 2,5 tisíce př.n.l.)
mladší - šňůrová ker., zvoncovité poháry (2,5 - 2 tisíce př.n.l.)

DOBA BRONZOVÁ
starší - k. únětická, k. věteřovská (2-1,5 tisíce př.n.l.)
střední - k. mohylová (1,5 - 1,3 tisíce př.n.l.)
mladší - k. lužická, k. knovízská/velatická, k. milavečská (1,3 - 1 tisíc př.n.l.)
pozdní - k. slezskoplatěnická starší (slezská), k. knovízská (štítarská fáze), nynická skupina/k. podolská (1000 - 750 př.n.l.)

DOBA HALŠTATSKÁ (starší doba železná)
k. slezskoplatěnická mladší (platěnická), k. bylanská/k. horákovská, k. halštatská mohylová, k. pozdní halštatská (750 - 500 př.n.l.)

DOBA LATÉNSKÁ (mladší doba železná)
starší - souběžně s pozdním halštatem (500 - 400 př.n.l.)
střední a mladší - k. laténská (keltská) (400 př.n.l - 0)

DOBA ŘÍMSKÁ
k. germánská (0 - 400 n.l.)

DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ
k. germánská (400 - 600)
časné slovanské období (6. století)

DOBA HRADIŠTNÍ (slovanská) = raný středověk
starší - k. slovanská (600 - 800)
střední - (velkomoravské období) (800 - 950)
mladší (950 - 1200)