Česká firma vyvinula unikátní způsob ekologické likvidace odpadu. První zařízení instalovala na Mostecku

29. červen 2020 13:01

Zařízení na likvidaci komunálního opadu, plastů i pneumatik představila v Kopistech na Mostecku společnost LOG ECO. Výhodou technologie je podle výrobce to, že se odpad před zpracováním nemusí třídit. Navíc jsou výsledkem procesu suroviny pro další zpracování. Zařízení přitom podle odborníků nevypouští do ovzduší žádné škodliviny. Jde český vynález, na který má firma patent.

Obce a města musí platit desítky milionů korun ročně za svoz, třídění a skládkování nebo spalování komunálního odpadu. To samé platí pro soukromé firmy a průmyslové podniky, které odpad produkují.

Česká společnost LOG ECO teď ale přišla se technologií, která by jim mohla peníze ušetřit. Zařízení, které zprovoznili u severočeského Mostu, si podle nich poradí s jakýmkoli odpadem – navíc z něj vyrábí suroviny, které se dají znovu využít.

Technologii vyvíjel tým vědců 8 let

„Z 60 % vodní pára ze spalování vodíku, pak spaliny ze spalování metanu. Celá tato chemická výroba má menší spaliny než rodinný domek se zemním plynem,“ popisuje vedoucí vývoje zařízení na likvidaci odpadu Michal Halko ze společnosti LOG ECO, co vychází z úzkého komínu při zpracování odpadu.

Rozměry nevelké zařízení dokáže pojmout komunální odpad, plasty nebo pneumatiky. Tým českých vědců ho vyvíjel 8 let, dnes má tuto technologii patentovanou jako vynález.

Společnost ECO LOG představila v Kopistech zařízení na likvidaci komunálního opadu, plastů i pneumatik

„Dokážeme zpracovávat odpady tím, jednoduše řečeno, že vytváříme něco, co je základní surovinou,“ řekl majitel firmy LOG ECO Miroslav Šilhan.

Jak vlastně celý proces likvidace odpadu vypadá, vysvětluje Michal Halko: „Přimícháme do odpadu takové chemikálie a katalyzátory, které způsobí, že se sám rozloží na původní organické stavební jednotky. Přímo to neprodukuje žádný odpad – veškerá produkce, která z toho odchází, je použitelná dále jako výrobek pro průmyslovou výrobu.“

A co vlastně z likvidovaného odpadu vzniká? „Tekutá složka se dá použít v chemickém průmyslu pro opětovnou výrobu polyetylenu, polypropylenu. Tuhá složka, to je uhlík, se zas zpracovává, a má stovky různých použití,“ vysvětluje Halko.

Technologie si poradí i s nebezpečným odpadem

Pokud je odpad toxický nebo nebezpečný, detekuje počítač jeho přítomnost a změní dávkování katalyzátorů a neutralizátorů takovým způsobem, aby tyto látky zlikvidovaly.

Jednoduše řečeno, odpad se nasype do zařízení, které z něj vyrobí surtoviny pro další výrobu, a to bez úniku škodlivých látek do ovzduší.

To, že se skutečně jedná o převratnou technologii, která by mohla nahradit skládky a spalovny, potvrdil i odborník na polymery, organickou chemii a životní prostředí Pavel Janoš z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Na mě ta technologie působí vcelku velice dobrým dojmem – skutečně asi budou schopni zpracovat veškerou surovinu,“ konstatoval Janoš.

U podobných technologí, jejichž základem je tzv. „depolymerizace“ upozorňují někteří ekologové na možnost vypouštění škodlivých dioxinů do ovzduší.

Profesor Pavel Janoš ale riziko nevidí: „Myslím si, že je ta technologie natolik optimalizovaná, že je ten vznik škodlivin dostatečně eliminován, či minimalizován.“

Firma už má kontrakty na dodávku zařízení do Čech i do zahraničí.

autor: Jan Beneš
Spustit audio

Související