Amare Předlice žádá město o řešení hygienických podmínek v ústeckých vyloučených lokalitách

16. listopad 2017

Epidemie žloutenky typu A v Ústí nad Labem začala ve vyloučených lokalitách v Mojžíři a Předlicích. Podle spolku Amare Předlice jsou špatné hygienické podmínky jednou z příčin šíření nemoci. Vyzval proto město a hygieniky k řešení.

Veronika Kmetzová ze spolku Amare Předlice popsala, jak některá místa v její čtvrti vypadají: „Je tady nepořádek. A jsou tady rodiny, které ani nemají pořádně vodu, nebo toalety.“

Spolek vyzval město a Krajskou hygienickou stanici k zajištění hygienických norem a vytvoření pracovní skupiny, která by tento stav systematicky řešila, a ve které by byli i místní obyvatelé.

K tomu vedení města nevidí důvod. Mluvčí Romana Macová napsala: „Odborná skupina není v tuto chvíli aktuální. Město se bude řídit pokyny Krajské hygienické stanice, která na dodržování protiepidemických opatření ve městě dohlíží.“

K řešení aktuálních infekčních onemocnění ředitel protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Josef Trmal řekl: „Hygiena si, pokud se týká prevence infekčních nemocí, vede docela dobře. S řadou těch lidí se známe a spolupracujeme. Pokud je ale upozorňováno, že tam někdo z lidí nemá vodu, tak to je záležitost toho, kdo pronajímá ty byty.“

03234228.jpeg

Také podle mluvčí města Romany Macové není zajištění vhodných podmínek pro bydlení v kompetenci města, ale majitelů.

O úklid nepořádku se město v minulosti několikrát snažilo výzvami na zapojení místních a přistavením kontejnerů. Bez úspěchu, shrnula mluvčí Macová v mailu: „Přistavený kontejner nevyužil ani jeden obyvatel této lokality. Do úklidu se nikdo nezapojil. Opakovaně jsme tedy uklidili veřejná prostranství před nemovitostmi soukromých vlastníků vlastními silami.“

Podle Veroniky Kmetzové je nejhorší situace na okraji čtvrti ve Sklářské ulici, kde lidé vyhazují odpadky z okna. Konkrétně k situaci ve Sklářské ulici Romana Macová napsala: „Svým chováním – vyhazováním odpadků přímo z oken domů, vytvářejí nepořádek, který je opět na soukromém pozemku.“

Tento přístup se podle Veroniky Kmetzové změnil – spolek Amare Předlice chce s úklidem pomoct. „Svépomocí se budeme snažit alespoň část toho bordelu uklidit. Město bychom rádi požádali o nějaké ty rukavice, lopaty, košťata, kontejner.“

V minulosti pro řešení situace v Předlicích občasně fungovaly skupiny, kde byli například zástupci stavebního úřadu, odboru životního prostředí nebo hygieny. V mezích svých pravomocí postupovali společně. Právě takové kroky mají podle epidemiologa Josefa Trmala smysl.

„Pokud nebude každý podle svého zaměření pracovat ve prospěch řešení toho problému, tak je to odsouzené k nezdaru,“ uzavřel Josef Trmal z krajské hygienické stanice.

autor: hau
Spustit audio