Z českých měst zmizeli vrabci. Proč?

17. květen 2016

Hejna vrabců, která patřila nejen do volné přírody, ale i do městských parků, jsou minulostí. Co stojí za jejich úbytkem? Králíci a slepice.

Vrabec byl ještě před nedávnem natolik běžným druhem, že se mu prakticky nevěnovala žádná pozornost a tak neznáme ani přesné stavy z minulosti a nemáme s čím srovnávat. Jisté je, že zatím co holubi se přemnožují, vrabci téměř zmizeli z center měst.

„Úplně přesné důvody, proč vrabci mizí nejen z Krkonoš, České republiky ale i celé západní Evropy nejsou známy. Ale za jeden z hlavních důvodů se považuje úbytek drobného zvířectva chovaného na dvorcích, kde se vrabci přiživovali,“ říká zoolog Správy KRNAP Jiří Flousek.

Jinak řečeno, za úbytkem vrabců stojí úbytek slepic a králíků. Vrabcům, ale i dalšímu ptactvu neprospívá ani nová, dokonale provedená výstavba, která dvorky často nahrazuje.

Vajíčko vrabce

„Žádné výkleny a škvíry mezi trámy a nosnými zdmi, tam kde vrabec běžně hnízdí, nové rodinné domky už nemají. Jsou perfektně izolované,“ dodává Flousek.

Kromě vrabců podle něj ubývají i ptáci zemědělské krajiny. V Krkonoších a Podkrkonoší především čejka chocholatá, které je už jen desetina stavu před 20 lety. I v tomto případě je na vině člověk a Krkonoše jen kopírují celorepublikový vývoj.

Spustit audio