V Růžové na Děčínsku v Českém Švýcarsku je i letos indiánská vesnička

Typická týpí indiánských kmenů (ilustrační fotografie)

Týpí postavili nadšenci už dvacátým rokem po sobě. O sobotách a vybraných dnech předvádí návštěvníků život severoamerických prérijních indiánů.

V indiánských obydlích se můžete seznámit s předměty denní potřeby, na vlastní kůži si můžete vyzkoušet některé indiánské činnosti. „Máme tu prohlídky pro děti a rodiče, divadlo, indiánské soutěže a řadu exponátů," uvedl organizátor Jan Bezek.

K vidění jsou například hračky indiánských dětí, hudební nástroje jako je chřestidlo z jeleních kopýtek, ale i zbraně a nářadí. Nechybí čelenky, oblečení z kůží zvířat, masky. Vystavené věci podle Jana Bezka nejsou originály, ale repliky vyráběné stejným způsobem, jak to dřív dělávali indiáni.

Program je zhruba na dvě hodiny každou sobotu o prázdninách od 14:00 a ve vybraných termínech.

Myšlenka vybudovat vesničku vznikla mezi partou přátel, které spojoval zájem o indiánskou kulturu. „My jsme indiánskou problematiku chtěli ukázat i široké veřejnosti, proto jsme založili naši indiánskou vesničku," řekl Jan Bezek, který je zároveň náčelníkem vesničky.