V Pasekách nad Jizerou můžete nahlédnout do muzea přibližujícího drsný život horalů

8. leden 2019
Česko – země neznámá

Už od roku 1958 se píše historie jednoho půvabného horského muzea - Památníku zapadlých vlastenců, který tehdy vznikl díky místním nadšencům v budově bývalé fary v Pasekách nad Jizerou na západě Krkonoš. Tuto malou horskou obec světově proslavil Věnceslav Metelka coby zakladatel Krkonošské houslařské školy a jeho následovníci. Na základě jeho zápisků zobrazil drsný život horalů ve svém románu Zapadlí vlastenci Karel Václav Rais.

Památník byl původně věnovaný odkazům těchto dvou osobností. Po rekonstrukci v polovině 70. let byla otevřena expozice zachycující bohaté kulturní tradice obce. V roce 1979 památník doplnila stálá expozice krkonošské houslařské školy, která představuje Paseky jako kolébku houslařství. Další významná úprava nastala pak v roce 2005, kdy došlo k přebudování vlastivědné expozice tak, aby poskytovala hlubší a bohatší informace z historie, spolkového života, živností, řemesel a průmyslu obce od 19. do poloviny 20. století.

I přes další úpravy v roce 2014 vyžadoval stav objektu rozsáhlejší práce i investice, hlavně kvůli statickým trhlinám, vysoké vlhkosti a nevyhovujícímu stavu sítí. Generální rekonstrukce začala v roce 2017 a trvala 20 měsíců. Památník zapadlých vlastenců byl znovuotevřen v prosinci 2018 u příležitosti 60. výročí založení.

Expozice má nyní ve dvou patrech celkem devět zastavení. V přízemí je nastíněna historie obce, k vidění je například papírový model Pasek z roku 1850 a také připomínka navlékání korálků. Vedle je pak zastavení věnované řemeslům, kde jsou dva tkalcovské stavy. Kobercový a také člunkový, který se dokonce objevil ve filmu Krakonoš a lyžníci. Další část expozice patří dřevoobrábění a lyžím. V patře najdou návštěvníci pohyblivý betlém, výstavní místnost, školu, busty Věnceslava Metelky a Karla Václava Raise a především houslařskou expozici. 

Pasecký památník dostal v roce 2016 úžasný a vzácný dar do expozic krkonošské houslařské školy. Dědicové Metelkova následovníka Josefa Vedrala věnovali do muzea kompletní vybavení Vedralovy houslařské dílny, včetně pracovního stolu, malého i velkého nářadí, houslových polotovarů a vlastně celého postupu náročné výroby houslí. A ten si teď mohou návštěvníci v nové expozici prohlédnout krok po kroku.

Spustit audio