Ústecké muzeum novou výstavou přibližuje unikátní ekosystémy řeky Labe

19. leden 2023 14:43

Nová výstava s názvem Poklad na stříbrném Labi v Muzeu města Ústí nad Labem přibližuje unikátní ekosystémy řeky Labe od Porty Bohemicy po Děčín.

Právě tato oblast se v roce 2016 stala Evropsky významnou lokalitou. Kromě výstavy muzeum natočilo i pět krátkých filmů.

„Tématem jednoho z nich je přímo řeka Labe, dalšími pak jsou suťové lesy, skalní stepi, skály a skalní sutě, kde vedle sebe koexistují teplomilné i chladnomilné druhy. Zásadním problémem pro ty ekosystémy jsou invazivní druhy rostlin a živočichů – těm tedy je také věnován jeden díl,“ přibližuje Ladislava Filipová z přírodovědného oddělení.

Výstava Poklad na stříbrném Labi se otevírá 19. ledna v 17:00. Název pro výstavu i filmy byl inspirován pobytem spisovatele Karla Maye v ústecké části Brná.

Spustit audio

Související