Ústecká univerzita otevírá magisterský a doktorský program Obnova krajiny

7. srpen 2023 10:20

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevírá od září 2023 magisterský a doktorský program Obnova krajiny. Studenti tak mohou navázat na bakalářské studium Ochrana životního prostředí. Cílem studia je nejen naučit studenty obnovovat krajinu po lidských zásazích, ale také ji chránit.

„Jsme v severozápadních Čechách, které jsou hodně postiženy tou těžební činností. Proto byl na začátku nápad, zaměřit ten obor na obnovu krajiny, protože dnes už to není jen o té těžbě, ale je to o udržování té krajiny v nějakém rozumném stavu,“ vysvětluje garant nového studijního oboru Michal Hejcman.

Studenti budou mít kromě klasické výuky i praxi – buď ve firmě, kterou si sami zvolí, nebo v rámci vědeckého projektu v regionu i v zahraničí. Tyto vědecké projekty budou zaměřené například na ochranu chráněných druhů rostlin nebo na vliv dlouhodobého hnojení na kvalitu půdy.

Nový obor nabízí nejen ekologická témata, ale i mezioborový přesah

Podle Michala Hejcmana se přednášky nebudou omezovat jen na oblast Severozápadních Čech nebo Česko, ale budou zaměřené celosvětově.

„Myslím si, že máme skutečně co nabídnout, protože ty výzkumné aktivity, které máme, už v současnosti pokrývají celý svět. Obrovskou výhodou té naší fakulty je, že my můžeme těm studentům poskytnout skutečně individuální péči, protože jich tu budeme mít méně,“ dodává Hejcman.

Tento program navazuje na bakalářské studium Ochrana životního prostředí, které umožňuje studentům vzdělávání ve všech třech stupních – od bakalářského přes magisterské až po doktorské.

Jednou ze studentek, která tento bakalářský program absolvovala, je i Eliška Wildová, která na fakultě teď působí.

„Určitě ráda na to studium vzpomínám. Myslím si, že jsme tam neměli žádný větší problém. Samozřejmě, bylo to také náročné – tím, že je to mezioborově obsáhlé, ale vzpomínám na to ráda,“ shrnuje Wildová. Vyzdvihuje také, komu by tento studijní program doporučila: „Hlavně lidem, kteří se zajímají o tento region, jeho rozvoj a o rekultivace. Nebo když někdo chce mít obecný přehled – když chce vědět třebas i něco z chemie nebo jak funguje ekologie.“

Eliška Wildová zároveň také dodává, že ochrana životního prostředí se v dnešní době stává čím dál aktuálnější – to umožňuje absolventům snáze najít pracovní místo.

Studenti se mohou ke studiu nového oboru přihlásit do 25. srpna. Poté musí složit přijímací zkoušku. Více informací najdou naleznout na internetových stránkách fakulty životního prostředí Ústecké univerzity.

autor: Ivana Bräuerová
Spustit audio

Související