Ústecká univerzita chce přispět k přeměně Ústeckého kraje na klimaticky neutrální region

4. květen 2021 10:29
Informace ze severu Čech

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se chce zapojit do přeměny Ústeckého kraje, která souvisí s útlumem těžby uhlí. S přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku mají pomoct evropské dotace z Fondu pro spravedlivou transformaci. Ten finančně pomáhá regionům, které jsou závislé na uhelném a energeticky náročném průmyslu.

Univerzita chce s přeměnou kraje pomoci – předala proto k posouzení tři projekty.

První, s názvem Region univerzitě, univerzita regionu, se zaměřuje na rozvoj kvalitního školství všech stupňů, na podporu zaměstnanosti, i na aktivní zapojení obyvatel do přeměny a regenerace krajiny Ústeckého kraje.

Druhý návrh, Green Energy Technologies, chce rozšířit vědeckovýzkumné kapacity na obnovitelnou a bezemisní energetiku.

Záměrem třetího projektu je pak třeba vytvoření pokročilé technologie pro recyklace plastů a snížení emisí.

Spustit audio

Související