Slonice z ústecké zoo najde nový domov ve Francii

12. duben 2022 12:17

V průběhu letošního roku proběhne transport slonice Delhi do Elephant Haven – European Elephant Sanctuary v jihozápadní Francii.

Toto chovatelské zařízení se specializuje na chov sloních samic, které z objektivních zdravotních, genetických či sociálních důvodů nemohou být zařazeny do reprodukce a chovu v rámci evropského ex-situ programu. Disponuje rozlehlými pastvinami o rozloze 28 hektarů, což je srovnatelné s celkovou rozlohou ústecké zoo. Žádné jiné evropské chovné zařízení aktuálně nenabízí takový prostorový komfort a flexibilitu.

Delhi je po úhynu slonice Kaly v roce 2018 jediným chovaným slonem v Ústí, a protože jsou sloni sociálně žijící zvířata, je další držení Delhi samostatně bez reálné vyhlídky na spojení s jinou slonicí podle vedení zoo i města nemorální a neobhajitelné.

V budoucnu by měl stávající pavilon slonů s přilehlými výběhy patřit orangutanům bornejským a dalším ohroženým druhům asijské fauny.

Sloni patří mezi návštěvnicky nejatraktivnější druhy zvířat. Jejich případný návrat do ústecké zoo je ale podmíněn rozšířením areálu zoo na rozlehlé louky Mariánského vrchu a vybudování pavilonu, který bude vyhovovat jejich nárokům.

Projekt Sloních plání bude zahrnut do nově aktualizovaného generelu zoo.

zdroj: Zoo Ústí nad Labem
Spustit audio

Související