Severočeská vodárenská společnost v Teplicích loni hospodařila se ziskem

21. červen 2024 09:50

Valná hromada Severočeské vodárenské společnosti v Teplicích 20. schválila účetní uzávěrku za uplynulý rok. Loni hospodařila se ziskem. Vodohospodáři investují celý loňský zisk do vodárenských zařízení v Ústeckém i Libereckém kraji.

Valné hromady se zúčastnili akcionáři společnosti, kterými jsou zástupci měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje. Schválený účet za rok 2023 představuje zisk společnosti ve výši 562 milionů korun. Majetek firmy je vyčíslený na zhruba 100 miliard a z toho by zhruba 2 procenta ročně, to je kolem 2 miliard korun, měla být investice zaručující dostatečnou obnovu majetku. Je to především vodohospodářské zařízení a také přes 9 tisíc kilometrů vodovodů a přes 4 tisíce kilometrů kanalizace.

Minulý rok to byla podle mluvčího Maria Böhmeho jenom v Libereckém kraji například oprava čistírny odpadních vod v Liberci a zahájení rekonstrukce úpravny vody v Machníně, která pokračuje i letos. A s ní je spojená i rekonstrukce přivaděče pro cele Hrádecko postižené ztrátou spodní vody kvůli těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Tam by mělo být do konce června hotové výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Kromě čerpání některých dotací je základním příjmem společnosti výběr vodného a stočného. Z něj odevzdá na dani státu zhruba třetinu, třetinu dá na provoz vodárenské soustavy a náklady spojené s jejím provozováním. V té zbývající třetině by měl být dostatek peněz na investice.

„My tu cenu vody sestavujeme ne podle výsledků loňského roku, kolik jsme měli zisk, ale kalkulujeme, jaký je odhad na ten další rok, jaký bude vývoj ve spotřebě, na to je navázáno, jaké budeme mít tržby, a s tím i souvisí to, kolik bude potřeba na provoz té vodárenské infrastruktury. Budeme muset sáhnout i v tom dalším roce, stejně tak jako jsme to udělali v předchozích letech, k nějakému drobnému navýšení někde kolem té inflace,“ vysvětloval generální ředitel společnosti Bronislav Špičák.

Cenu vody pro zákazníky bude společnost stanovovat na konci listopadu.

 

Spustit audio