Pylové zpravodajství

2. srpen 2022 15:30

Dominantní alergeny: pelyněk, plísně, trávy, merlíkovité, jitrocel, chmel, kukuřice, kopřiva

V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo celkově jen menší množství pylových alergenů. Koncem týdne se na území České republiky začala postupně rozbíhat sezona vysoce agresivního pelyňku. Dlouhodobě ubývá pylu trav.

Poměrně hojný byl pyl kopřivy, místy se vyskytoval pyl chmele a kukuřice. Množství pylu merlíku a jitrocele se drželo na stejné úrovni. Relativně vysokých hodnot v ovzduší dosahovaly spory plísní, především Cladosporium.

Ve druhé polovině tohoto týdne a začátkem příštího týdne bude vrcholit sezona pylu pelyňku, ke konci příštího týdne začne pozvolný pokles vzdušné koncentrace pylových zrn tohoto alergenu.

Dlouhodobě bude klesat také množství pylu trav. Postupně naopak začne přibývat pylových zrn ambrozie, začátek plné sezony tohoto silně agresivního plevele očekáváme kolem 20. srpna, vrchol sezony na začátku září. Na stejné úrovni se bude držet pyl merlíkovitých a kopřivy. V ovzduší bude i nadále poměrně velké množství spor plísní, a to především rodů Cladosporium a Alternaria.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio