Pylové zpravodajství

13. duben 2021 16:00

Dominantní alergeny: bříza, jasan, habr, topol, vrba, jilm

V pondělí uplynulého týdne se v ovzduší objevovalo nižší až středně velké množství pylových alergenů, od úterý se zhoršením počasí vzdušná koncentrace pylů výrazně poklesla. V závěru týdne se od pátku začalo množství aeroalergenů opět rychle zvyšovat, zvláště na jihu Moravy.

Nejhojnějším alergenem byl zpočátku pyl jasanu, v závěru týdne se přidal pyl nejobávanějšího jarního stromu, břízy. Poměrně hojná byla také pylová zrna habru, který může zkříženou reakcí zesilovat potíže osob alergických na břízu.

Dále se v ovzduší objevoval alergologicky málo významný pyl vrby, jilmu, topolu a parkových cypřišovitých. Olše už nehrály žádnou roli, stejně tak postupně dokvétají topoly. Kvetoucí ovocné stromy většinou alergické problémy nevyvolávají.

Začátkem tohoto týdne dojde v souvislosti s ochlazením k prudkému snížení vzdušné koncentrace alergenů. V ovzduší se bude objevovat jen velmi malé množství pylu. Po oteplení bude pokračovat plná sezona břízy. Z dalších pylových alergenů bude poměrně hojný pyl jasanu, habru, vrby a jilmu.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio