Pylové zpravodajství

21. červen 2022 15:00

Dominantní alergeny: trávy, obiloviny, černý bez, jitrocel, šťovík, lípa, kopřiva, plísně

V uplynulém týdnu nedošlo k žádné podstatné změně ve složení vzdušných alergenů. V ovzduší se objevovalo střední množství pylových alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na počasí.

Stále jasně dominoval pyl trav a obilovin. Vedle těchto alergenů byla v menším množství registrována také pylová zrna černého bezu, jitrocele, šťovíku, kopřivy a lípy. Hojné byly spory plísní.

Pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny ve spektru ani koncentraci vzdušných pylových alergenů. Očekáváme i nadále středně vysokou koncentraci vzdušných alergenů v závislosti na okamžité povětrnostní situaci.

Dominantním alergenem bude stále pyl trav a obilovin. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku a černého bezu. Pyl lípy je těžký a potíže může vyvolávat jen v blízkosti rozkvetlého stromu. Černý bez už postupně dokvétá. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní, především rodu Cladosporium, a pylu kopřivy.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio