Pylové zpravodajství

27. únor 2024 15:30

Dominantní alergeny: olše, líska, tis, cypřišovité, topol

V průběhu uplynulého týdnu probíhala na většině území České republiky hlavní pylová sezona olše a v ovzduší bylo velké množství tohoto pylu. Sezona květu lísky už pozvolna doznívala. Výrazně přibylo pylu minimálně alergizujícího tisu a parkových cypřišovitých, hojnější byla také pylová zrna topolu. Patrné bylo výrazné kolísání množství pylu v ovzduší v závislosti na místních povětrnostních podmínkách.

Pro nejbližší období očekáváme i nadále výrazné kolísání vzdušné koncentrace pylových alergenů v důsledku proměnlivého počasí. Dominantními alergeny budou stále pylová zrna olše, množství pylu této dřeviny v ovzduší se už ale začne snižovat. Sezona lísky už bude v nižších a středních polohách doznívat. Opět přibude pylu jen málo alergizujících topolů. Nejhojněji bude v ovzduší zastoupen pyl rovněž jen minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio