Planetárium - SOUTĚŽ

23. duben 2004

Soutěžit s námi můžete dvanáctkrát do roka - obvykle v posledním Planetáriu v měsíci. Ve hře je pokaždé hodnotná knížka. STATUT SOUTĚŽE

Otázka je zveřejňována v závěru pořadu a ihned po jeho skončení je její znění k dispozici i na tomto místě.
Vaše odpovědi zasílejte prostřednictvím elektronické pošty na adresu planetarium@ul.rozhlas.cz. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude pokud možno co nejpřesnější a nejúplnější.
Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce vám sdělíme dva týdny po odvysílání otázky, opět v rámci pořadu; současně se vše objeví i na webu.

OTÁZKA MĚSÍCE DUBNA

Otázky jsou tentokrát hned tři a týkají se tak či onak VESMÍRU:

1) Co přesně je PARSEK?
2) Nejspíš víte, že Měsíc se od Země pomalu, ale jistě vzdaluje. O kolik milimetrů za rok?
3) Vysvětlete, co jsou to SLAPY; jak vznikají a jak se projevují na povrchu naší planety?

Na vaše odpovědi čekáme nejdéle do nedělní půlnoci 2. května.

K odpovědím nezapomeňte připsat také své jméno a adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Správné odpovědi a jméno výherce najdete na tomto místě v sobotu 8. května.

OČ TENTOKRÁT SOUTĚŽÍME?

O knihu britského fyzika a popularizátora vědy Jima Al-Khaliliho Černé díry, červí díry a stroje času.Autor v ní dostupným způsobem vysvětluje na jednoduchých příkladech, co je prostor s větším počtem rozměrů a nenulovým zakřivením. Objasňuje, proč podle obecné teorie relativity musíme vývoj vesmíru popisovat pomocí čtyřrozměrného časoprostoru a shrnuje dnešní představy o vývoji a možném budoucím osudu našeho vesmíru. Zabývá se chápáním času v moderních fyzikálních teoriích a dokonce popisuje stroje času, které nejsou v rozporu s principy dnešní fyziky. Nedokážeme je sice sestrojit, ale jejich existence není teoreticky vyloučena. Při čtení knihy teoretického fyzika Jima Al-Khaliliho se vám bude tajit dech - v čase i v prostoru. Pokud ji tedy v naší soutěži vyhrajete!

HODNĚ ŠTĚSTÍ
Spustit audio