Písně z táborů smrti

Holokaust Romů a jeho filmová zpracování

Úděl Židů za 2. světové války byl zobrazen v mnoha uměleckých a dokumentárních dílech. Jak je tomu v případě Romů a Sintů? Více doktor Zbyněk Andrš, sociální antropolog působící na Univerzitě Pardubice.

„Romský holokaust není tak podchycen jako židovský. V odborné či memoárové literatuře také déle trvalo než byly konkrétní příběhy Romů a Sintů popsány. První film, který toto téma zaznamenal, byl z roku 1988. Natočili ho v Polsku a jmenoval se A housle přestaly hrát.”

„V Polsku vznikl ještě film o básnířce Papusza, což byla polská Romka, která 2. světovou válku přežila. Ve filmu je zachyceno, jak skupina polských Romů, jejichž hlavním zdrojem obživy byla hra na harfy, byla pronásledována. Zajímavé je, že když utíkali a schovávali se v lesích, poslední, co odhazovali, byly právě harfy.”

V Polsku nebo v západoevropské kinematografii bylo filmů na téma romský holokaust natočeno více.

„U nás vznikl v 90.letech film Břetislava Rychlíka, který se jmenuje Ó, tu kálo čiriklóro (Ó, ty černý ptáčku). Vznikl na podkladu práce Dušana Holého a Ctibora Nečase, kteří napsali monografii o romské písni inspirované hrůzami koncentračních táborů. Kniha se jmenuje Žalujíc píseň. Z té Rychlík čerpal inspiraci. Během natáčení využil zvukové nahrávky a fotografie moravských Romů v Auschwitz – Birkenau.”

První filmové záběry zaznamenal krátký, poeticky laděný film Nezapomeňte na tohle děvčátko z roku 1960 v režii Miroslava Bárty, který byl zároveň autorem scénáře a napsal komentář k filmu. Jedná se o vůbec první snímek, který tematizoval utrpení Romů v tzv. cikánském táboře v Letech u Písku. Není v něm ale přitom explicitně uvedeno, že se jedná přímo o zmiňovaný tábor.

V roce 2014 měla v divadle Ponec na Žižkově premiéru hudebně-divadelní inscenace Lety 1942 pojednávající o osudo obětí koncentračního tábora v letech u Písku. Hudebně se na ní podílel Jiří Korman v režii Dany Račkové.

„Došlo ke spolupráci českých herců s Romy, z nichž jmenujme třeba Jiřího Kormana z Karlína.”

Spustit audio